Infovergadering over rioleringsproject in Sint-Annekestraat en Maaldonk Heultje op woensdag 6 maart

Op woensdag 6 maart om 20 uur is er in de Merodezaal in Heultjedorp 1 een infovergadering over het rioleringsproject in de Sint-Annekestraat en Maaldonk in Heultje. Studiebureau Infrabo stelt er het ontwerpplan voor dat later voorligt op het college van burgemeester en schepenen. De bewoners krijgen er meer uitleg over hoe de straten er na de heraanleg zullen uitzien en er is ruimte en tijd voor opmerkingen en voorstellen. Zodra het plan definitief is en er een aannemer aangesteld is, volgt er een tweede infovergadering over het praktisch verloop van de werken en de timing ervan.