Westerlo duidt vertegenwoordiger in Vervoerregio Kempen aan

In juli deelde de Vlaamse regering Vlaanderen in vijftien vervoerregio’s in. Samen met 29 andere gemeenten behoort Westerlo tot Vervoerregio Kempen. Elke vervoerregio moet een regionaal mobiliteitsplan opmaken met bijzondere aandacht voor openbaar vervoer, verkeersveiligheid, doorstroming en fietsroutenetwerk. Daarvoor wordt een vervoerregioraad als overlegorgaan opgericht. Voor Westerlo wordt die raad opgevolgd door schepen van mobiliteit Kristof Welters, de mobiliteitscoördinator volgt de werkgroepen op.