Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Start nieuwbouw basisschool Pijpelheide
Eind 2017 stelde het schepencollege het architectenbureau ‘Morgen Architectuur’ aan om een voorontwerp te maken voor de gemeentelijke basisschool in Pijpelheide. Het gaat om de realisatie van een nieuwbouw voor de lagere school met zes klaslokalen, een refter, een leraarslokaal, de nodige berging en een secretariaat. De huidige voorbouw van de school zal volledig gesloopt worden. Het nieuwe gebouw komt in de plaats. Het achterste deel van de school, waar de kleuterklassen en de sporthal gevestigd zijn, blijft wel bestaan.

Ondertussen werden de ontwerpplannen van het architectenbureau goedgekeurd en kunnen de werken 8 april 2019 starten. De bouw van dit project zal een jaar in beslag nemen. De kosten worden geraamd op 2.157.492,66 euro incl. btw, hierin zijn ook de afbraakwerken en de aanpassingen aan de omgeving inbegrepen.

Voegvullingen betonwegen
Het college legt de aanvangsdatum voor het vernieuwen van voegvullingen van diverse betonwegen vast op 11 maart 2019. De aannemer moet de opdracht binnen een termijn van 30 werkdagen voltooien.

Zitdagen belastingbrief
Het college beslist om net zoals voorgaande jaren samen te werken met de FOD Financiën voor het organiseren van zitdagen voor het invullen van je belastingbrief. De zitdagen vinden plaats op 16, 17, 20, 27 mei en 6 juni 2019 in de cursusruimte van Cultuurcentrum Zwaneberg. De hal van de cursusruimte wordt ingericht als wachtruimte.

Om lange wachtrijen te vermijden, wordt er vanaf dit jaar enkel op afspraak gewerkt. Vanaf 11 april kan je telefonisch een afspraak maken via het onthaal in de Stationsstraat, 015 24 93 50. Je krijgt een datum en uur toegewezen van de onthaalmedewerker. Op die dag meld je je aan in CC Zwaneberg, met je identiteitskaart. De ‘bruine enveloppe’ moet je niet meebrengen. De medewerkers van de FOD beschikken over alle gegevens.

Een afspraak duurt 10 minuten. Wil je ook de brief van een familielid laten invullen, dan moet je dat uitdrukkelijk aan de telefoon melden zodat er meerdere aansluitende afspraken kunnen gemaakt worden. Je brengt in dit geval ook een volmacht mee (op te vragen bij het onthaal in de Stationsstraat) en een kopie van de identiteitskaart van je familielid.

Kan je niet tijdens de voorziene invulsessies en heb je toch hulp nodig bij het invullen van je belastingbrief? Dan kan je terecht in de kantoren van de FOD Financiën, Kruisbogenhofstraat 24 in Lier, 02 575 99 40.

Kempens Woonplatform
Het college besluit principieel dat Heist-op-den-Berg verder zal deelnemen aan het Kempens Woonplatform. Dit project van IOK ondersteunt het lokale woonbeleid van de gemeente al sinds 2008.

Tijdens de periode 2020-2025 zal Heist-op-den-Berg actief werken rond volgende thema’s:

  • de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden
  • de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving:
  • de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.

Voor elk thema worden concrete projecten en/of afspraken voorgesteld aan Wonen-Vlaanderen.