Rioleringsproject in Sint-Annekestraat en Maaldonk

Vorige week stelde Studiebureau Infrabo het voorontwerp van het rioleringsproject in de Sint-Annekestraat en Maaldonk in Heultje voor aan de bewoners van beide straten. Dat zorgde voor bijkomende waardevolle opmerkingen over de waterhuishouding en de verkeersstromen. De gemeente zorgt ook voor een gratis onderzoek en een gratis keuring van de acties die de bewoners moeten ondernemen om hun afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren. Het college van burgemeester en schepenen keurde maandag het voorontwerp goed. Die goedkeuring is nodig om subsidies voor het project te krijgen van de Vlaamse overheid. Tegelijkertijd is er gevraagd om rekening te houden met de opmerkingen van de bewoners. Zo komen er bijkomende onderzoeken naar de grondwaterstand in de straat en wil men een verbetering van de verkeerssituatie in het verbindingsstraatje tussen de Sint-Annekestraat en Stippelberg.