Trefmoment dat Beweging.net Westerlo

Op vrijdag 15 maart 2019 kwamen meer dan 150 vrijwilligers van Beweging.net Westerlo in Tongerlo samen op het jaarlijks Trefmoment. Het Trefmoment is een waardering en inspiratiemoment voor de vele vrijwilligers van de partnerorganisaties van Beweging.net. Dagelijks zorgen zij mee voor een warm samenleven in de Westelse dorpen. Beweging.net-voorzitter Kris Van Dael overhandigde aan de bestuursleden van de Westelse Samana-afdelingen een cheque van € 820. Dit is de opbrengst van de toneelvoorstelling ” U bent mijn moeder ” die Beweging.net in Westerlo bracht, in een uitverkochte toneelzaal De Krekke,  op 12 oktober 2018. Geld dat ongetwijfeld weer zeer goed zal besteed worden om onze medebewoners die langdurig ziek zijn, te bezoeken of samen te brengen.