Nieuwsbrief Westerlo 132

Academie voor Beeldende Kunst Westerlo is top!

Wat de leerlingen en leerkrachten van de Academie voor Beeldende Kunst van Westerlo al wisten, is nu ook bevestigd door de onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid. Talent is belangrijk, maar hard werken en blijven vernieuwen loont! De Academie voor Beeldende Kunst van Westerlo kreeg dan ook een inspectieverslag dat gunstig was over de hele lijn.

De academie is er voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Ze heeft haar stek in de Kunstencampus in de Boerenkrijglaan 25 in Westerlo, maar heeft ook leslocaties in Herselt, Heultje, Oevel, Ramsel, Tongerlo en Voortkapel. Je geraakt er vertrouwd met beeldende technieken zoals schilderen, assembleren, tekenen en perspectief. Je leert op een andere manier kijken naar de wereld rond je en je ontwikkelt er oog voor schoonheid. Je maakt er kennis met kunstenaars en tal van artistieke stromingen in een speelse en leerrijke omgeving. Samen met ons kijkt de inspectie ook uit naar de renovatie- en nieuwbouwplannen.

Sloop oude zwembad Tongerlo nog even uitgesteld

De sloop van het voormalige zwembad in de Meulemanslaan in Tongerlo is nog even uitgesteld. Er is een nieuwe aanbesteding voor uitgeschreven. Daarna gaat men eerst het hele zwembad slopen. De voorgevel wordt nadien opnieuw opgebouwd tot een hoogte van 1,80 meter.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het hele gebouw met uitzondering van de voorgevel te slopen. Technisch en financieel blijkt dat nu echter niet de beste oplossing. Daarom is beslist om het hele gebouw te slopen en de voorgevel opnieuw op te bouwen. De gemeente wil zo het straatbeeld behouden en een veilige afscheiding creëren tussen de straat en de nieuwe speelplek erachter voor de kinderen van de Kinderclub en school ‘t Grafiekje.

115 Westelse panden op nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed

Vlaanderen heeft met een ministerieel besluit de nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen vastgesteld. Zo’n lijst bestond al, maar was aan een update toe. Over die nieuwe inventaris was er in juni en juli vorig jaar een openbaar onderzoek. Voor Westerlo staan 115 bouwkundige objecten op de nieuwe lijst omwille van historische, landschappelijke of architecturale redenen. Nog eens 38 objecten zijn beschermd als gebouw, dorpsgezicht of landschap. Benieuwd welke? Neem een kijkje op onze website

Panden die op de inventaris staan komen in aanmerking voor bijvoorbeeld afwijkende normen voor energieprestatie en binnenklimaat en voor een erfgoedlening. Lokale overheden moeten met zorg omgaan met de omgeving van deze panden en moeten ook rekening houden met de erfgoedwaarde bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

IOK dient verzoek in om aanvraag
omgevingsvergunning De Reid te wijzigen

Intercommunale IOK heeft een verzoek ingediend om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor haar project tussen Busselen, de Kerkhofstraat en De Reid in Oosterwijk te wijzigen. Dat betekent dat er in de loop van de volgende dagen een nieuw openbaar onderzoek start waarbij men opmerkingen op de aangepaste plannen kan geven en ook dat er opnieuw adviezen moeten gevraagd worden bij heel wat instanties.

IOK kondigde de aanpassing van de plannen al eerder aan. Over het aangepaste plan was er op 27 maart een infomarkt voor de omwonenden. Daar kwamen een zestigtal buurtbewoners op af.

‘t Hijgend Hert uitgejogd na duizendste jogging

Op maandag 15 april om 19.30 uur lopen de joggers van joggingclub ‘t Hijgend Hert hun duizendste en meteen ook laatste jogging. Ze roepen daarbij alle oud-lopers op om nog een keer mee te doen. Achteraf komen ze samen in de kantine van KFC Immer Voort voor een afscheidsfeestje.

‘t Hijgend Hert bestaat sinds 1981 en had een vast parcours van 5,6 kilometer met vertrek en aankomst in de Ketelstraat tussen Voortkapel en Oosterwijk. Elke maandagavond van april tot september verzamelden ze daar.

Buurtoverleg Zoggestraat op woensdag 17 april

Op woensdag 17 april om 19 uur is er een buurtoverleg met de bewoners, eigenaars en gebruikers van gronden in de Zoggestraat. De Zoggestraat is een landelijke en grotendeels onverharde weg tussen de Guldensporenlaan en Goorakker achter het stadion van KVC Westerlo. Omdat de weg ook al eens gebruikt wordt als sluiproute, vroegen een aantal mensen uit de straat of het mogelijk was om de weg af te sluiten. Op het buurtoverleg bekijken we samen met alle betrokkenen of dit een goed idee is en zo ja, hoe en waar men de straat eventueel kan breken.