Herentalse kermissen moeten weer succes worden

Stad gaat voor minder maar betere kermissen, met meer beleving

Het nieuwe stadsbestuur van Herentals wil de kermissen opwaarderen. De stad snoeit in het veelvoud aan kermissen, zodat er per deelgemeente volop ingezet kan worden op één foor, waar het aantal kramen en de beleving fors opgetrokken wordt. De laatste jaren kennen verschillende kermissen immers een terugval, zowel in aantal bezoekers als in aantal kramen, wat tot deze ingreep leidt. De kermis in augustus in Morkhoven op het Dorpsplein, bijvoorbeeld, telt nog amper drie kramen. Daar heeft niemand wat aan.

Momenteel telt Herentals zes kermissen. De Paaskermis die zaterdag 20 april van start gaat en vijf dagen duurt, is met zestig attracties erg succesvol te noemen. De Septemberkermis, die de derde zondag na 15 augustus ingaat, kent dan weer een terugval (veertig kramen) en ligt qua timing ook moeilijker. In september hebben de meeste gezinnen al extra uitgaven door de start van het schooljaar. Het aantal kramen loopt terug en de kramen sluiten sneller waardoor de beleving afneemt.

Het draagvlak bij de horecanten en de marktkramers die moeten verhuizen, staat daardoor op een laag pitje, zodat de beleving nog afneemt en de kermis in een vicieuze cirkel dreigt terecht te komen. Bovendien neemt de druk op het gebruik van de Grote Markt toe. Het stadsbestuur moet hierbij het algemeen belang voor ogen houden en zorgen voor een goed geheel van verschillende activiteiten op de Grote markt, zoals de markt op vrijdag, Herentals Fietst Feest, Hap Food Festival, WK op groot scherm en het shoppingfestival. In Noorderwijk is de situatie anders. Daar is er de driedaagse Paaskermis aan de statie (eerste zondag na Pasen), die succesvol is maar qua locatie niet veilig en de vijfdaagse kermis in het Centrum (eerste zondag van oktober). Morkhoven heeft twee driedaagse kermissen op het dorpsplein, in mei en augustus (eerste zondag na het octaaf van 15 augustus).

Schepen Yoleen Van Camp: “De succesfactoren van de kermissen zijn de locatie, timing, randanimatie en beleving. Het stadsbestuur wil daarom inzetten op drie écht succesvolle kermissen. Dit kan door ons te richten op de beste timing en locatie en véél meer in te zetten op randanimatie en beleving, in samenwerking met handelaars en horecanten. De piste die momenteel principieel is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, is om in Herentals volop in te zetten op de paaskermis, in Noorderwijk op de kermis in het centrum (op het Dorpsplein) en naar Morkhoven de statiekermis te verhuizen naar het Dorpsplein. Deze verhuis wenst het bestuur te doen in goede samenwerking met de aanwezige horeca. Door de vermindering van het aantal kermissen worden ook de standgelden teruggebracht voor de foornijveraars. Het stad zal het werkings- en promotiebudget dat er is voor de zes kermissen niet verminderen. Zo kan dit budget gebruikt worden om, samen met de foornijveraars, horeca en handelaars, een écht feest te maken van deze drie kermissen. Dit zal een meerwaarde betekenen voor àlle Herentalsenaren, Noorderwijkenaren en Morkhovenaren.”

Kermissen, zoals de Meikermis in Morkhoven, waar nog slechts drie kramen staan en de augustuskermis in Morkhoven, waar nog slechts vijf kramen staan, daar heeft niemand wat aan. Het bestuur is niet over een nacht ijs gegaan. Vorige legislatuur werden verschillende initiatieven genomen om de kermissen aantrekkelijker te maken en werd de Septemberkermis al verkleind. Dit is echter niet voldoende om de kermis succesvol te maken.

Het stadsbestuur erkent het feit dat kermisnijveraars voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de kermissen in Herentals. Ook de traditie en het erfgoedkarakter van de kermis is een onomstotelijk feit. Maar het stadsbestuur moet rekening houden met verschillende andere factoren. Zo is het uitgaansleven de afgelopen vijftien jaar drastisch gewijzigd, net zoals het bestedingspatroon voor vrijetijdsbeleving. Verder wil de stad ook de nodige aandacht besteden aan het goed samenleven op de Grote Markt, waar naast de kermisnijveraars ook bewoners, horecanten, organisatoren van evenementen en marktkramers hun belangen hebben.

Daarom blijft het stadsbestuur de hand uitreiken naar de foornijveraars om de bestaande succesvolle kermissen uit te bouwen met meer kramen, meer beleving en vooral meer bezoekers! De plannen van het bestuur werden de afgelopen dagen teruggekoppeld aan de foornijveraars, zowel aan de federaties als de voltallige foorkramers. Zij zijn echter deze hervorming niet genegen en keuren de fusies van kermissen af. Het stad hoopt om samen met hen de handschoen op te nemen om de succesvolle kermissen te behouden en tot ware feesten te maken voor al onze inwoners. In mei worden de plannen, met de dan aangebrachte input van de foorfederaties, voorgelegd aan de gemeenteraad.