Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Erkenning jeugdafdeling Jong KSC Die Swaene
Team Sport en Jeugd en de jeugdraad ontvingen de aanvraag van Jong KSC Die Swaene – jeugdafdeling van Kunstschaatsclub Die Swaene – om erkend te worden als Heistse jeugdafdeling.
Deze jeugdafdeling voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. Ze is actief in Heist-op-den-Berg. De meeste leden komen uit Heist-op-den-Berg of omgeving. De Heistse jeugdraad stemde positief over de erkenning.

Het college besluit dan ook Jong KSC Die Swaene te erkennen als Heistse jeugdafdeling. De afdeling mag gebruikmaken van het gemeentelijke subsidiereglement voor sportieve en culturele jeugdafdelingen op voorwaarde dat ze voor dezelfde activiteiten, werking, … op geen enkele andere plaats subsidies aanvraagt en ontvangt. Team Sport en Jeugd zal deze jeugdafdeling opnemen in zijn adressenbestand en haar uitnodigen voor de jeugdraad.

Deelname Straatvinken
Het college beslist om dit jaar deel te nemen aan het project Straatvinken. Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dit jaar vindt het telmoment plaats op donderdag 16 mei van 17 tot 18 uur.
Vrijwilligers/bewoners tellen in hun straat gedurende een uur het aantal voetgangers, fietsers, bussen, auto’s en vrachtwagens. Dit kan via een speciaal daarvoor ontwikkelde app of met pen en papier. Op deze manier kan men het verkeer op straatniveau in kaart brengen. Dit laat ons toe om veelvuldige vragen over druk verkeer en sluipverkeer te objectiveren. De informatie is bovendien nuttig bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Als we dit ook de volgende jaren doen, kan tevens de evolutie van het verkeer in kaart gebracht worden.

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen zal het lokale bestuur vanaf 23 april via verschillende kanalen een warme oproep aan zijn inwoners lanceren om mee te straatvinken. Meer informatie over het project vind je op www.straatvinken.be.

Project Stroomversnellers
De Vlaamse Regering lanceerde een nieuwe oproep voor lokale energieprojecten. Tussen 11 maart en 30 april 2019 kunnen steden en gemeenten een subsidieaanvraag voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten indienen. Alleen projecten met een duidelijke investeringscomponent worden aanvaard. Het Vlaams Energieagentschap raadt aan om bij de keuze van de lokale projecten te mikken op projecten met een belangrijke CO2-besparing. Verder zijn er geen beperkingen aan de inhoud van de concrete projecten.
De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners in de gemeente, met een toekenning van 1 euro/inwoner. Heist-op-den-Berg kan daarom aanspraak maken op 42.732 euro (telling 2019). De subsidie per project bedraagt maximaal 75% van de totale investeringskosten. Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze subsidie, moet een project van minstens 60.000 euro worden ingediend.

In dit kader werd er een ‘relighting’-project uitgewerkt van een aantal gemeentelijke gebouwen en een deel van de openbare verlichting. De totaalkosten van dit project worden geraamd op 67.963,34 euro. Hiervoor zou een subsidie van 42.732 euro (telling 2019) kunnen worden verkregen. De resterende investeringskosten voor de gemeente worden dan 25.547,34 euro. Hiermee zouden voornamelijk verouderde tl-lampen en NAHP-verlichting worden vervangen door nieuwe ledverlichting.
In totaal zal met dit project 32.801 W aan vermogen worden vervangen, waardoor het nieuwe totaalvermogen neerkomt op 14.854 W. De CO2-besparing wordt geraamd op 26 ton op jaarbasis.

Het college besluit voor dit project de steun van de oproep lokale energieprojecten 2019 van het Vlaams Energieagentschap aan te vragen.