Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Behaag onze Kempen

IOK organiseert van 1 september tot 20 oktober 2019 de intergemeentelijke
actie ‘Behaag onze Kempen’. Hiermee wil men inwoners aanzetten om kleine
landschapselementen, zoals hagen, aan te planten. Liefst inheemse en
standplaatsgeschikte soorten en gemengde hagen. Ook klimplanten, struiken, bomen, bloembollen en bloemenzaad voor bloemenweides kunnen gekocht
worden, evenals materialen zoals steunpalen en compost. In het aanbod zitten ook kant-en-klare gemengde pakketten om aan een welbepaald aspect te
voldoen, zoals een vochtige standplaats, bijen aantrekken of een snoephaag
realiseren. Dit jaar staan er ook drie gratis tuinbezoeken op het programma om kennis te maken met de verschillende aangeboden soorten en hun nut in de
tuin. In het aanbod zitten enkel inheemse en standplaatsgeschikte soorten,
voor een prijs die vergelijkbaar is met die van boomkwekers en tuincentra.
Het prijsverschil tussen aankoop en verkoop wordt gebruikt voor het beheer
van de natuur in de Kempense regio.  Het college beslist om deel te nemen aan de actie en om de gemeentelijke loods in de Herentalsesteenweg in te richten
als afhaalplaats voor het plantgoed.  Dit zal zijn op zaterdag 23 november.

Hulp schoolfeest

Op zondag 15 juni 2019 organiseert basisschool De Zonne in Zonderschot haar jaarlijkse schoolfeest. Het college geeft opdracht aan team Facilitair Beheer om een podium te leveren en te plaatsen.

Padenstructuur en grondwerken Boonmarkt

Het college keurt het bestek en de raming goed voor de inrichting van de
Boonmarkt (padenstructuur en grondwerken). De opdracht wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De offertes moeten ten laatste op 12 juni 2019 om 10.10 uur toekomen bij het
lokaal bestuur.

Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen

Heistse jeugdverenigingen die kleine aanpassingen aan hun infrastructuur
willen uitvoeren, kunnen hiervoor subsdies krijgen van het lokaal bestuur. De
subsidie bedraagt 50% van de reële kosten met een maximum van 1.000 euro. In dit kader diende jeugdhuis Kwinten een aanvraag in om hun bestaande
opbergruimte om te bouwen tot een koelcel. De totale kostprijs van de werken bedraagt 5.491,59 euro. Het college beslist om de subsidieaanvraag goed te
keuren en 1.000 euro toe te kennen aan jeugdhuis Kwinten.