Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Aankoop glasbakken

Elke nieuwbouwwoning in Heist-op-den-Berg krijgt standaard een blauwe
glasbak. Als je glasbak beschadigd of verdwenen is, kan je een nieuwe krijgen
bij het Onthaal in het gemeentehuis. Omdat de voorraad glasbakken bijna
uitgeput is, beslist het college om 400 nieuwe glasbakken te bestellen bij IOK
Afvalbeheer tegen een jaarlijkse huurprijs van 800 euro, en dit gedurende vijf
jaar.

Wegen- en rioleringswerken Zonderschotsesteenweg

Het college gaat akkoord met het project wegen- en rioleringswerken
Zonderschotsesteenweg (zijstraatje – toegangsweg naar kerkhof). De raming
bedraagt 246.326,01 euro inclusief btw, waarvan de kosten als volgt verdeeld
zijn: 68.566,71 euro ten laste van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg 177.759,30 euro ten laste van Pidpa  

Uitbetaling maatschappelijk waardevolle en gemeenschapsvormende projecten

Heistse jeugdverenigingen en jeugdafdelingen die een maatschappelijk waardevol of gemeenschapsvormend project uitvoeren, kunnen hiervoor subsidies
krijgen van het lokale bestuur. Voorbeelden van zulke projecten zijn:
kerstbomen ophalen, zwerfvuil opruimen, helpen in een woonzorgcentrum,
helpen bij de nieuwjaarsdrink, … Een totaal bedrag van 3.999 euro wordt
verdeeld onder acht jeugdverenigingen/jeugdafdelingen.