Nieuwsbrief Westerlo 135

Negatief advies voor vergunning slachthuis Sus Campiniae Oevel

De aanvraag van slachthuis Sus Campiniae uit de Nijverheidsstraat voor een nieuwe omgevingsvergunning heeft een negatief advies gekregen. Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd dat de nieuwe investeringen een oplossing zijn voor de geurhinder. Ook de ligging bij de woonkern en de begraafplaats van Oevel blijft een doorn in het oog.

Door de vernietiging van de milieuvergunning eind vorig jaar heeft Sus Campiniae nog tot half augustus de tijd om een nieuwe vergunning te verkrijgen. Begin mei organiseerde het slachthuis een infovergadering. Daar gaven ze uitleg over de aanpassingen die ze willen doen om de geurhinder te verminderen en om de bedrijfsingang los te koppelen van de toegang tot de begraafplaats. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 25 bezwaarschriften binnen en een online petitie met een 80-tal handtekeningen. Na het negatief advies is het nu aan de provincie Antwerpen om een beslissing te nemen over de aanvraag.

Eerbetoon aan Neil Diamond op vrijdag 7 juni

Op vrijdag 7 juni kan je naar Diamonds on the Rocks. Dat is een tributeconcert waarbij Kris Valvekens en zijn band muziek van Neil Diamond brengen. De hits Sweet Caroline, Beautiful Noise, Love on the Rocks en Solitary Man staan op de playlist, maar ze grasduinen nog veel dieper in het oeuvre van de Meester. Voor het concert zijn nog enkele tickets te koop via de webshop op www.westerlo.be. Prijs 16 euro.

Vorig jaar gaf de 78-jarige Neil Diamond nog een memorabel concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Neil Diamond treedt sindsdien niet meer op. Hij leidt aan de ziekte van Parkinson.

Westerlo krijgt nieuwe website en vraagt jouw medewerking

De firma Paddle gaat een nieuwe website ontwikkelen voor Westerlo. Daarbij wordt de huidige website www.ocmwwesterlo.be geïntegreerd in www.westerlo.be en wordt het mogelijk om diensten beter online aan te bieden.

Hoe de website er gaat uitzien staat nog niet helemaal vast, daarvoor rekenen we via een enquête op de medewerking van gebruikers. Ook de gebruikerservaringen worden onderzocht, intern wordt gepeild naar de verwachtingen van de medewerkers. Tenslotte komt er een klankbordgroep van gebruikers en medewerkers om de vorderingen van het project op te volgen. Interesse om mee te werken? Laat het weten op communicatie@westerlo.be! Ook Toerisme Westerlo krijgt een nieuwe website. Die gaat eind juni online.

Bedrijven ENA Oevel

Vorige maand kwam het college van burgemeester en schepenen samen met de directies van de bedrijven uit de bedrijvenzone in de Nijverheidsstraat en omgeving in Oevel. Zo’n bijeenkomsten willen we regelmatig organiseren om elkaar te informeren over projecten en uitdagingen. Centraal op de agenda stonden deze keer de plannen van Westerlo en Aquafin om de Nijverheidsstraat her aan te leggen. Daarbij is er veel aandacht voor de gescheiden afwatering van riool- en regenwater, maar vooral voor een betere verkeersafwikkeling en betere fietspaden in de straat.

Tijdens de bespreking kondigde de gemeente ook aan dat ze de belasting op drijfkracht wil hervormen. Die belast bedrijven op het vermogen van hun machines. De bedrijven zijn niet tegen een bijdrage, maar willen graag incentives om ook zelf klimaat- en verkeersmaatregelen te nemen. De bedrijvenzone telt meer dan veertig bedrijven. Ze stellen heel wat Westerlonaren aan het werk.

Bewonersbijeenkomsten over straatbomen op woensdag 5 juni

Op woensdag 5 juni zijn er twee bewonersbijeenkomsten in de polyvalente zaal in Voortkapel. Om 19 uur komen de bewoners van de Schaapsdries in Oosterwijk langs. De straatbomen in deze doodlopende straat zijn al vrij oud en groot. Regelmatig zijn er vragen om de bomen te vervangen door nieuwere exemplaren. Om 20.30 uur is het de beurt aan de bewoners van de Acaciastraat, de Berkenstraat, de Esdoornstraat en de Meidoornstraat in Voortkapel. De bomen in die straten zijn ook bijna veertig jaar oud. Een heel aantal bomen staat erg scheef. De bomen hebben doornen. Die zorgen geregeld voor platte fietsbanden. Het snoeiwerk is er ook niet erg gemakkelijk. Ook daar zoeken we samen naar nieuwe bomen.