Herenthout wil deelnemen aan Mobiliteitsstudie Zuiderkempen

Het college van burgemeester en schepenen heeft principieel beslist om deel te nemen aan de mobiliteitsstudie Zuiderkempen van de provincie Antwerpen. De studie wordt opgestart op vraag van de gemeenten Herselt, Hulshout, Laakdal, Westerlo en Heist-op-den-Berg. De belangrijke mobiliteitsknelpunten kunnen op die manier gestructureerd en in gezamenlijk overleg behandeld worden.

Herenthout sluit zich graag bij aan het rijtje deelnemers aangezien de knelpunten die de gemeenten aanhaalden in hun brief aan de deputatie ook voor onze gemeente nog steeds brandend actueel zijn:

  • beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
  • zwaar verkeer door dorpskern
  • verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers

Mogelijk worden ook nog andere knelpunten en onderzoeksvragen toegevoegd aan de studie.

Het project startte op 10 mei 2019 met een eerste vergadering en zal in de komende legislatuur verder uitgerold worden.

De engagementsverklaring zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gemeenteraad op 1 juli 2019.