Herentalse kermissen worden volksfeest

Stem van foorkramers en bevolking in rekening genomen

Zoals eerder al bekend raakte, worden de Herentalse kermissen in een nieuw jasje gestoken. Beleving staat daarbij voorop. Het worden weer volksfeesten voor alle inwoners. Omdat de foorkramers en het bestuur op eenzelfde lijn zitten, kan de nieuwe format al dit jaar ingaan met de septemberkermis. Vandaag stellen bestuur en foorkramers de nieuwe krijtlijnen voor van hun samenwerking. Binnenkort wordt ook het exacte programma van alle kermis(sen) voorgesteld, met alle geplande randanimatie. Maar van het programma van de septemberkermis wordt vandaag al wel een tipje van de sluier gelicht. Met de vernieuwde aanpak voor alle Herentalse kermissen gaan foornijveraars, kermisbonden en stadsbestuur voluit voor méér beleving met minder, maar betere kermissen én een gelijke behandeling voor Noorderwijk, Morkhoven en de Herentalse kermissen.

Het wordt extra de moeite om de Herentalse kermissen in de toekomst een bezoekje te brengen. Het voorstel van het stadsbestuur om de beleving volledig op te bouwen rond één kermis per deelgemeente is in onderling overleg goedgekeurd voor Noorderwijk en Morkhoven, maar stootte voor Herentals centrum op heel wat controverse. Er volgden heel wat emotionele en nostalgische reacties, zowel bij de bevolking als de foorkramers zelf. Naar alle argumenten pro en contra heeft het bestuur aandachtig geluisterd. Het nieuwe bestuur heeft de afgelopen maanden, in alle discretie, ook verschillende keren overleg gepleegd met de kermisbonden. Beiden delen de erkenning dat niet àlle kermissen een even groot succes zijn op ons grondgebied én beiden hebben de wil om daar samen verandering in te brengen. Een speciaal dankwoord verdient ook de aalmoezenier die bij vele van deze gesprekken aanwezig was en mee voor deze mooie oplossing heeft getekend.

Bevolking, verenigingen en foorkramers zetten hun schouders onder een kader waar iedereen zich in kan vinden. Vandaag stellen de foorkramers en het stadsbestuur het nieuwe voorstel voor. Dit voorstel wordt gedragen door de kermisbonden (die hierover overleg pleegden met de betrokken foornijveraars) én het stadsbestuur. Maar uiteraard heeft de gemeenteraad op 2 juli 2019, wanneer zij zullen stemmen over een nieuw retributie- en kermisreglement, het laatste woord.

In het gezamenlijk voorstel van bestuur en foorkramers blijft de septemberfoor behouden, maar wordt ze samen met de paaskermis efficiënter ingericht, en dat al vanaf 2019. In plaats van twee weekends, zal de septemberkermis maar in één weekend georganiseerd worden. De foornijveraars zullen de kans krijgen om woensdag op te rijden, donderdag de nodige controles uit te voeren en al vanaf vrijdag open te gaan. De vervroegde openingsuren, het vernieuwde programma vanwege de foornijveraars en de door het stadsbestuur voorziene randanimatie, moeten de septemberkermis terug vleugels geven. Concreet zal de septemberkermis in 2019 ingericht worden van vrijdag 30 augustus tot woensdag 4 september. De succesvolle paaskermis was al korter en blijft behouden op dezelfde datum, in dezelfde format als de septemberkermis.

Steve Severeyns, woordvoerder van de verenigde foorreizigers: “De foorkramers hebben de koe bij de hoorns gevat en tijdens de Paasfoor al getoond waar wij toe in staat zijn om een kermis te laten leven. Wij zijn blij dat deze boodschap bij het stadsbestuur is aangekomen en heeft bijgedragen tot dialoog om de septemberkermis te laten voortbestaan. Ondanks het feit dat het inkorten van de periode een harde noot is om te kraken, hebben wij het volste vertrouwen in het stadsbestuur dat zich engageert om randactiviteiten te organiseren en een openingsknaller voorziet teneinde evenveel (of zelfs meer) volk te trekken naar de septemberkermis. Ook juichen wij het initiatief om de wijkkermissen een volwaardige plaats te geven toe.”

In Noorderwijk wordt verder gebouwd op de succesvolle centrumkermis (5 dagen, eerste zondag van oktober), op het Dorpsplein in Noorderwijk. Voor Morkhoven zetten stadsbestuur en foornijveraars de schouders onder een nieuwe kermis op het tweede weekend van mei. De Morkhovense kermis zal drie dagen duren, met start op zaterdag. In Morkhoven wordt met de verenigingen randanimatie op touw gezet zodat er voor alle leeftijden wat te beleven valt en de verenigingen een meer centrale rol nemen in de beleving. 

De nieuwe format brengt de hinder sterk terug, onder andere naar de noodzaak om de markt te verhuizen. Dit laat extra beleving toe. Meer nog: de openingsuren worden afgestemd op de markt, zodat bezoekers van de markt meteen ook een bezoekje kunnen brengen aan de kermis. Met de marktkramers, horecanten en handelaars wordt bekeken hoe hier nog meer een win-win van te maken in de toekomst. Gesprekken met de verenigingen en stakeholders hierrond vinden volop plaats. Zodra het volledige programma ingevuld is, wordt dit voorgesteld. Vandaag wordt alvast het raamkader voorgesteld.

Voor de septemberkermis staat dit randprogramma al het verst en kan er vandaag al een tipje van de sluier gelicht worden. De fanfare luidt de officiële opening in en met het afstemmen van de openingsuren op de afronding van de markt, staan de foorkramers alvast met open armen voor marktbezoekers die na afloop ook onze kermis willen bezoeken. Er komt een jeugdevent om de zomer af te ronden en het schooljaar goed in te zetten. Op vrijdag komt er ook een optreden van een heuse publiekstrekker en de succesvolle kinderrommelmarkt en tekenwedstrijd blijven uiteraard ook behouden. Met de prikkelarme kermisdag en familiedag is er voor elk wat wils.