Plannen voor Plaats

KVLV, Vormingplus Kempen , Beweging.net en Rurant  slaan de handen in elkaar om met een lokale campagne de aandacht te vestigen op de noodzaak van een verstandig gebruik van de resterende open ruimte in de Kempen.

KVLV wil het project “ plannen voor plaats”  aanbieden in het jaarprogramma 2019 .Ook andere verenigingen en organisaties  kunnen gebruik maken van dit  pakket in hun werking .

Om dit project kenbaar te maken , organiseren zij in het najaar van 2018 vier voorstellingen in Vlaanderen , van de film “Plannen voor Plaats “die Nic Balthazar maakte in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. Deskundige planners zullen aansluitend bijkomende informatie verschaffen en vragen beantwoorden.

In de documentaire nemen Nic Balthazar en de Vlaamse Bouwmeester ons mee op een tocht langs Vlaamse wegen, dorpen en steden op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Vertrekkende vanuit de pijnpunten ( de verkavelingswoede en oprukkende lintbebouwing, de dagelijkse files naar het werk… ) zoeken ze samen naar hoe het anders kan.

In Westerlo, tevens de laatste vertoning van de reeks, wordt de nabespreking verzorgd door Karel Lhermitte, adviseur Plattelandsontwikkeling bij de Landelijke Gilden. Hij wijst vanuit zijn functie meermaals op het belang van dorpenbeleid : “Dorpen zijn wat op de tweede plaats gekomen, maar in feite zijn ze wat ons bindt op de ‘buiten’. Sterke en compacte dorpen zorgen voor een leefbaar platteland.”

Iedereen die interesse heeft is welkom , ook al bent U niet verbonden met een organisatie.

Na de voordracht wordt U een drank aangeboden .

i.s.m. de milieuraad en KVLV Heultje ,Tongerlo , Voortkapel en Zoerle Parwijs .

Praktische info

Donderdagavond 29 november 19u30

Raadzaal Gemeentehuis  

Meer informatie ?

www.plannenvoorplaats.be

htps://www.facebook.com/events/1994924003910665