WiFi4EU: gratis wifi voor Herenthout

De Europese Commissie maakt 120 miljoen euro vrij om gratis wifi te installeren in gemeenten. Met dit bedrag kunnen zo’n 8 000 gemeenten in heel Europa gratis wifi aanbieden aan hun inwoners en toeristen. Meer dan één op vijf gemeenten in heel Europa hebben zich geregistreerd. In België schreven 338 gemeenten zich in, waarvan 184 Vlaamse. Herenthout is één van de Belgische verkozenen en krijgt een voucher van 15 000 euro.

Het geld zal gebruikt worden om “wifi-hotspots” te installeren. Via deze “hotspots” zal de gemeente gratis wifi aanbieden in openbare gebouwen of op het openbaar domein. Het bestuur buigt zich over een selectie van gebouwen en locaties waar best de gratis wifi zal worden geïnstalleerd.