Transparant Westerlo

Op 1 januari zijn voor de lokale besturen in Vlaanderen heel wat spelregels veranderd. Gemeenteraad en OCMW-raad hebben voortaan dezelfde samenstelling, net zoals het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Gemeente en OCMW zijn voortaan dus organisaties met eenzelfde aansturing.

Transparantie is ook een belangrijk aandachtspunten in het decreet lokaal bestuur. Alle beslissingen en vergunningen van de organen van de lokale overheid vind je daarom op de website. Op www.westerlo.be surf je voor beslissingen en de samenstelling van de bestuursorganen naar de subrubriek ‘Bestuur’ in de rubriek ‘Bestuur en diensten‘ en voor vergunningen naar de subrubriek ‘Vergunningen’ via ‘Vandaag in Westerlo’.