Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Voertuig politie
Voor bepaalde opdrachten moeten de interventiediensten van de lokale politie van Heist-op-den-Berg gebruikmaken van anonieme dienstvoertuigen. Het college beslist een nieuw anoniem voertuig aan te kopen voor de prijs van 31.841,17 euro.

Brandblustoestellen
Het college stelt een bedrijf aan voor de controle en het onderhoud van brandblustoestellen die in de gemeentelijke gebouwen ter beschikking staan. De totale kostprijs bedraagt 5.099,55 euro.

Leerlijn muzische vorming
Drie schooljaren geleden zijn negen Heistse scholen met ongeveer 140 leerkrachten een vijfjarig traject rond de ‘doorlopende leerlijn muzische vorming’ gestart. Met dit traject wil men maximaal inzetten op het ontwikkelen van de muzische talenten van de leerlingen. Men wil de muzische vakken (drama, dans, muziek, beeld en literatuur) niet alleen sterker inbedden in de lessen, maar ook in de hele werking van de school: vakoverschrijdend (bv. het muzische verwerken in de wiskundeles) werken over de leerjaren heen, werken met projecten, … en dit alles rekening houdend met de motorische, psychische en sociale vaardigheden van elk kind. Bovendien ook ingebed in de lokale buurt van de school.

Dit traject wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de muziek- en tekenacademie, de bibliotheek en Cultuurcentrum Zwaneberg.

Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijkse financiële ondersteuning van 5.000 euro. Hiermee wordt een derde van de totale kosten gedekt. De overige kosten worden gedragen door de scholen.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het schooljaar 2017-2019 en van de plannen van dit schooljaar.

Sanitair kerkhoven
Het college stelt voor 2019 een schoonmaakbedrijf aan voor het onderhoud van het sanitair in de kerkhofhuisjes. De kostprijs bedraagt 2.541 euro.