Toegankelijkheid en beheer van het buurtbos achter de abdij

Begin december was er een buurtvergadering over het buurtbos achter de abdij van Tongerlo. Het bos is eigendom van de abdij en de gemeente. Samen met een zeventigtal buurtbewoners besprak Bosgroep Zuiderkempen de voorstellen over de toegankelijkheid en het beheer van het bos. Er waren ook heel wat opmerkingen. Die worden nu verder besproken met de abdij, de gemeente en de Afdeling Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. In maart volgt een nieuwe bijeenkomst met de buurt. Alle aanwezigen krijgen ook het verslag van de vergadering. Het is de bedoeling om het bos duurzaam te beheren en makkelijk toegankelijk voor de buurt te maken.