Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Subsidies inleefstage
Heistse jongeren die tijdens hun studie een inleefstage in een ontwikkelingsland
volgen, kunnen hiervoor gemeentelijke subsidies ontvangen. In dit kader werd bij
het gemeentebestuur een aanvraag ingediend voor een inleefstage in Haïti. Een 20-jarige Heistenaar gaat gedurende vier maanden helpen bouwen aan een sporthal
voor jongeren in Port-au-Prince. De sporthal zal fungeren als ontmoetingsplaats en er zullen ook sportkampen voor jongeren georganiseerd worden. Het college gaat
akkoord met de aanvraag en keert een bedrag van 300 euro uit.

Garageverkoop Itegem
Het college geeft toelating aan KWB Itegem om op zaterdag 6 april een garage-
verkoop te organiseren op het volledige grondgebied van Itegem. Het gaat over
een gewone garageverkoop waarbij er geen straten afgesloten worden en waarbij
de verkoop plaatsvindt op het privédomein (garage, oprit, …) en niet op de stoep.

Stopzetting verkoop rattenvergif
Het college beslist de verkoop van rattenvergif stop te zetten. Tot nu toe was het
mogelijk om dat bij het onthaal van het gemeentehuis te kopen, maar door een
verandering in de wetgeving rond de verkoop van pesticiden is het type rattenver-
gif dat werd aangeboden niet langer geschikt. Een bijkomend voordeel van de stopzetting is dat bezoekers en medewerkers van het onthaal nu niet meer hoeven om
te gaan met een product dat mogelijk toch schadelijk kan zijn. Naast chemische
bestrijding met rattenvergif zijn er nog andere manieren om de rattenpopulatie
rond je huis klein te houden. Je kan al veel bereiken met de juiste preventie. Sluit
tonnen met voedselvoorraden altijd af en laat niets rondslingeren. Voeder je huis-
dieren ’s morgens en doe dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buffet vindt.
Bewaar huisvuil in een afgesloten container en voer het zo snel mogelijk af. Sluit
buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water. Hebben die preventieve maat-
regelen geen of onvoldoende succes, dan kun je de ratten vangen met een val die je kan vinden in doe-het-zelfzaken.

Materiaal houtworkshop
In maart en april organiseert de Academie voor Beeldende en Toegepaste Kunsten een workshop houtkappen. De Heistse academie beschikt zelf niet over voldoende kapblokken/kapstoelen, maar mag tien exemplaren gratis lenen van de academie
in Hoboken. Team Facilitair Beheer zal de gevraagde materialen ophalen en na de
workshop weer terugbrengen naar Hoboken.