Geïntegreerd breed onthaal wil meer toegankelijke hulp voor kwetsbare gezinnen met kinderen en voor eenzamen

Westerlo is van plan om samen met Herselt en Hulshout een samenwerkingsverband voor een ‘geïntegreerd breed onthaal’ op te starten. Dat dient om de sociale hulp- en dienstverlening meer toegankelijk te maken en om onderbescherming tegen te gaan. Westerlo wil in de eerste plaats inzetten op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen met kinderen en op steun voor eenzame mensen.

Een geïntegreerd breed onthaal is een samenwerkingsverband met Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. Vlaanderen wil dat lokale besturen hiervoor initiatieven nemen en geeft daar subsidies voor.