Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Groepsaankoop dakisolatie en groendaken

IOK organiseert dit voorjaar een groepsaankoop voor dakisolatie en groendaken.
Tegen 2020 moeten alle daken van (huur)woningen die voor 1 januari 2006
aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Bovendien voorziet de
netbeheerder momenteel nog een premie voor dakisolatie. Het is dus het ideale
moment om met deze groepsaankoop de laatste twijfelaars over de streep te
trekken. Groendaken maken ook deel uit van deze groepsaankoop. Ze verhogen de thermische isolatiewaarde en bufferen het regenwater. Tijdens warme zomers
laten groendaken de temperatuur dalen en dragen ze bij tot algemene verkoeling.
Groendaken zetten CO₂ om in zuurstof en halen fijnstof uit de lucht. Ze passen dus perfect binnen het Kempen2020-project. Het college beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop van IOK.

Expo sporterfgoed

Elk jaar organiseert team Cultuur in samenwerking met Kempens Karakter
projecten rond het lokale erfgoed. Het college beslist om in 2019 een expo op te
zetten rond sporterfgoed. De expo bestaat uit twee delen. Het eerste deel spitst
zich toe op belangrijke sportfiguren in de Kempische regio en werd door Kempens Karakter samengesteld. Het tweede deel legt de focus op het sportverleden van
Heist-op-den-Berg. Voor de verzameling van de materialen voor het lokale deel
werd er samengewerkt met de heemkringen en met mensen die kennis hebben
van de Heistse sportwereld. Ook het Cursuscentrum werd ingeschakeld. De
leerlingen van de fotografieklas gingen foto’s maken bij de huidige Heistse
sportclubs. De expo loopt van 23 maart tot 28 april in De Sporthal in de Lostraat
en is vrij te bezoeken.

Verkaveling ‘De Bos’

Het college stelt de aanvangsdatum voor infrastructuurwerken en groenaanleg in
verkaveling ‘De Bos’ vast op 12 februari 2019. De aannemer moet de werken
binnen 20 werkdagen voltooien.

Tonnagebeperking Hollandstraat en Misweg

De Hollandstraat en Misweg zijn smalle straten die niet geschikt zijn voor
vrachtverkeer. Daarom beslist het college om een tonnagebeperking in deze
straten in te voeren.