Bouwproject op hoek Kerkplein-Geelse straat in Tongerlo

Tijdens de paasvakantie van 8 tot 19 april geldt in de Geelse straat in het centrum van Tongerlo tijdelijk eenrichtingsverkeer en een parkeerverbod. Dat is nodig om aannemer Vanhout Projects van het bouwproject op de hoek van het Kerkplein en de Geelse straat de nodige ruimte te geven om grond af te voeren. Tijdens de werken zijn er heel wat transporten met tractoren gepland. Het college van burgemeester en schepenen staat daarvoor op dit punt een afwijking van het Charter Werftransport toe. In overleg met politie en aannemer is afgesproken om dat in de paasvakantie te doen, zodat het niet het verkeer van en naar school hindert.

De aannemer zorgt er tijdig voor dat alle omwonenden goed op de hoogte blijven van de maatregelen die genomen worden om de hinder te beperken.