Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Overal Stroomversnellers

In het kader van de Campagne ‘Overal Stroomversnellers’ van het Vlaams
Energieagentschap is Heist-op-den-Berg erin geslaagd om subsidies te krijgen
voor de stookplaatsrenovatie van Cultuurcentrum Zwaneberg. Deze renovatie –
die gepland is voor juni 2019 – bestaat uit de vervanging van de huidige
atmosferische gasketels door twee condenserende gasketels, de plaatsing van
een nieuwe pulsiegroep in de foyer en leskeuken en een automatische regeling
van de luchtgroep in de grote (blauwe) zaal. Deze aanpassingen zouden een
besparing opleveren van 122.957 kWh/jaar of 22.132 ton CO2/jaar.  Fluvius raamt
de totale kostprijs van het project op 181.286,60 euro. De subsidie van het Vlaams Energieagentschap bedraagt 31.812 euro. Daarnaast krijgt Heist-op-den-Berg nog een subsidie van 108.000 euro van het Fonds Culturele Infrastructuur.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Het college keurt het bestek en de raming goed voor onkruidbestrijding op
verhardingen. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Ze wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Bermen maaien
Het college keurt het bestek en de raming goed voor het maaien van de bermen.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. Ze wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Werkbezoek aan Bergrivier

In december 2018 trok de deskundige Stedenband samen met een medewerker
van Exchange vzw naar Bergrivier voor een werkbezoek. Drie grote thema’s
kwamen daar aan bod: Opvolging en rapportering federaal programma
Het tweede jaar van het vijfjarige federale programma rond duurzaam afvalbeheer was afgelopen. Er werd contact opgenomen met de medewerkers ter plaatse om
de vooruitgang te bespreken. Conclusie is dat het straatbeeld aanzienlijk properder is dan twee jaar geleden en dat weerspiegelt zich in de buurtpleintjes, voortuinen, … De volgende jaren zal er meer ingezet worden op sensibiliseringscampagnes om
een duurzame gedragsverandering bij de inwoners te bekomen.

Samenwerking met Exchange vzw

In 2018 besloten Bergrivier, Heist-op-den-Berg en Exchange vzw om samen te
werken in Bergrivier rond duurzaam afvalbeheer. Exchange vzw ondersteunt de
lokale private sector en is dus complementair aan de ondersteuning van
Heist-op-den-Berg aan het lokale bestuur. Er werd beslist om een composterings-
site op te starten. Exchange vzw zal hiervoor de nodige expertise sturen.

Jeugdprogramma

Er was nood aan een grondige evaluatie van de jongerenuitwisseling in 2018.
Verder moest er veel geregeld worden voor de jeugduitwisseling in 2019. Het
inhoudelijke programma  voor de uitwisseling in 2019 werd opgemaakt. Heistse
scholen zullen zoveel mogelijk betrokken worden bij de uitwisseling, door
bijvoorbeeld te werken rond Zuid-Afrika of andere relevante thema’s.