Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

YOUCA Action Day
Team Heist in de Wereld stelt voor om op 17 oktober 2019 met Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg opnieuw deel te nemen aan de YOUCA Action Day, de vroegere ‘Zuiddag’ waarin jongeren voor één dag tewerkgesteld worden en de vergoeding hiervoor afstaan aan een jongerenproject in het Zuiden. Dit jaar worden via een project van TRIAS ondernemende jongeren in Guinee gesteund. 

Het college gaat akkoord. Team Heist in de Wereld neemt de organisatie op zich. 

Subsidie voor uitrusting Jeugdhuis Kwinten
Op de gemeenteraad van 10 januari 2017 werd het subsidiereglement voor het plaatselijke jeugdwerk goedgekeurd. Hierin staat onder andere dat erkende Heistse jeugdhuizen een subsidieaanvraag kunnen indienen voor investeringen in materiaal specifiek voor de werking van een jeugdhuis.

Jeugdhuis Kwinten liet zijn bestaande opbergruimte ombouwen tot koelcel en diende hiervoor een subsidieaanvraag in. Deze aanvraag werd goedgekeurd op 20 mei 2019. 
De subsidie bedraagt 50% van de reële kosten met een maximum van 1.000 euro. De aan de hand van facturen bewezen kosten moeten minstens 500 euro bedragen. Jeugdhuis Kwinten diende een verslag in en legde facturen voor met een totaalbedrag van 5.855,19 euro. De totale subsidie aan Jeugdhuis Kwinten bedraagt dus 1.000 euro.

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de subsidie.

Natuurreservaat Bruggeneindse Goren
Het college kreeg een brief van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Hij besloot op 19 juli 2019 om de naam van het erkende natuurreservaat ‘De Goren’ in Bruggeneinde te wijzigen in ‘Bruggeneindse Goren’. Het wordt daarnaast uitgebreid met een oppervlakte van 6 ha 95 a 85 ca. De totaal erkende oppervlakte wordt hierdoor 9 ha 15 a 55 ca.

Subsidie voor dorpsfeest Wiekevorst
Jaarlijks voorziet team Cultuur budget om gemeenschapsvormende culturele projecten te ondersteunen met een subsidie. Voorwaarden zijn:

  • betrokkenheid van en kans tot ontmoeting tussen bewoners en gemeente
  • samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen of samenwerking tussen sectoren (cultuur, onderwijs, jeugd, …)
  • actieve cultuurparticipatie (bevolking/bewoners niet louter als publiek, maar wel als medeactor of medeorganisator).

Dorpsfeest Wiekevorst is een samenwerkingsproject waarbij meerdere verenigingen van Wiekevorst samen feestelijk zichzelf voorstellen in een vernieuwde dorpskern. Het is tevens het moment voor de inwoners van Wiekevorst om de verenigingen en de dorpsgenoten beter te leren kennen. Dit gebeurt onder de vorm van een verenigingenmarkt en met een centrale eet- en drinktent waar ook optredens zullen plaatsvinden. 

De organisatie van dit dorpsfeest diende een subsidieaanvraag in. Het college kent 500 euro toe. De aanvrager moet de nodige onkostenbewijzen voorleggen binnen de drie maanden na afloop van het evenement.

Waarom gemeente Herenthout studenten tewerkstelt

Als lokaal bestuur vinden wij het belangrijk dat jonge mensen alle kansen krijgen op de arbeidsmarkt die ze verdienen. Daarom dat wij als werkgever ook in de grote vakantie steeds enkele vacatures openstellen voor studenten om werkervaring op te doen. Deze zomer stellen wij maar liefst 15 studenten tewerk in onder andere onze groendienst, buitenschoolse kinderopvang en schoonmaakdienst. Zo kunnen zij hun vaardigheden op het vlak van communicatie, organisatie en samenwerking bijschaven wat later in hun beroepsleven zeker van pas zal komen. Onze studenten bewijzen hiermee ook dat ze over een flinke dosis doorzettingsvermogen beschikken.

Langs de andere kant kunnen wij als lokaal bestuur op deze manier de jonge werkkrachten kennis laten maken met de werking van hun lokaal bestuur.

Wij zijn trouwens nog op zoek naar sportmonitoren voor onze sportweek van 19 tot en met 22 augustus. Heb je interesse? Neem dan zeker contact op via personeelsdienst@herenthout.be.

Herenthout trekt volop de kaart van vrijwilligerswerking

Het lokaal bestuur van Herenthout doet al jaren beroep op een groot aantal vrijwilligers en wil ook in de toekomst blijven inzetten op een uitgebreide vrijwilligerswerking. Door de inzet van vrijwilligers kan het bestuur meer kwaliteit en een groter aanbod van zijn dienst- en hulpverlening bieden aan zijn burgers en er zo ook voor zorgen dat heel wat van zijn diensten betaalbaar zijn en blijven.

Vrijwilligers hebben recht op een goede omkadering en ondersteuning vanuit de organisatie waarvoor ze zich inzetten. Het bestuur heeft daarom een interne werkgroep samengesteld om een gecoördineerd beleidskader rond vrijwilligerswerking op te maken en op te volgen.

Als eerste stap naar een volwaardig vrijwilligersbeleid heeft de werkgroep nu een visie uitgewerkt. Enkele speerpunten in de visietekst zijn:

  • het belang van vrijwilligerswerking
  • de plaats van de vrijwilliger binnen de organisatie
  • de wederzijdse verwachtingen van de organisatie en de vrijwilliger

Het bestuur stelt wel duidelijk dat vrijwilligers nooit de plaats kunnen innemen van een werknemer en dat zij ook geen eindverantwoordelijkheid dragen. Elke inbreng van vrijwilligers, groot of klein, is echter onontbeerlijk en een waardevolle surplus voor de werking van een lokaal bestuur en haar dienstverlening.

De boodschap die het gemeentebestuur wil overbrengen is dan ook duidelijk: daar waar onze beroepskrachten garant staan voor de basisdienstverlening, zorgen vrijwilligers voor de kers op de taart!

ZOMERZONDAGEN IN HET MUSEUM

In de zomermaanden brengen we ieder jaar in ons Heemmuseum enkele ambachten terug tot leven.

Deze zomer zetten we de restauratie van schilderijen in de kijker.

Zondag 18 augustus 2019, van 14u tot 17u, laat heemkring Ansfried jong en oud in het Heemmuseum ‘De Zuiderkempen’ te Oevel-Westerlo, een kijkje nemen bij het beroep ‘restauratie en conservatie’.

Restaurateur Bart Keutgens laat je zien hoe een schilderij terug een tweede leven kan krijgen.

Kinderen mogen zelf eens een ‘da Vinci’ (op fotokopie) proberen te retoucheren.

Heb je zelf een (oud) schilderij, dan mag je dit meebrengen. Je krijgt gratis advies in verband met restauratie of reiniging van jouw schilderij.

Een bezoek aan het heemmuseum is gratis; je kan op ons gezellig terras genieten van een lokaal drankje!

Nieuwsbrief van de stad Herentals – Week 31

WZC Sint-Anna zoekt verpleegkundigen

Woonzorgcentrum Sint-Anna heeft vacatures voor verpleegkundigen. Solliciteren kan tot en met 4 september 2019. Bekijk de aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving op www.herentals.be/vacatures.

Streethockey Festival op de Grote Markt

In augustus vindt het Europees Kampioenschap Hockey plaats in Antwerpen. Hockeyclub Artemis grijpt deze gelegenheid aan om de hockeysport in en rond Herentals in de kijker te plaatsen. Op zaterdag 17 augustus organiseert de club een Streethockey Festival op de Grote Markt. Vanaf 13 uur kunt u demonstraties van streethockey bijwonen en deelnemen aan een gratis initiatie. Er zijn ook graffitikunstenaars die u tonen hoe u streetart kunt maken. Foodtrucks en muziek maken het festival compleet.

Op de zuidkant van de Grote Markt (tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) geldt een parkeerverbod van zaterdag 17 augustus om 8 uur tot zondag 18 augustus om 12 uur.

Nieuwe zwemlessen voor driejarigen en hun ouders

De stad start dit najaar met nieuwe zwemlessen voor driejarigen. Vanaf 20 september kunnen zij samen met hun mama of papa een reeks watergewenning volgen in het Netepark. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van drie jaar nog net te jong zijn om deel te nemen aan de gewone groepslessen. Met de extra begeleiding van hun ouders, kunnen zij toch al wat ervaring opdoen. De lessen vinden telkens plaats op vrijdagavond. Een reeks van tien lessen kost 54 euro. Houders van een Vrijetijdspas betalen 27 euro. Inschrijven kan vanaf 19 augustus om 18 uur via de webshop.

De gewone zwemlessen zijn er vanaf september enkel nog voor kinderen vanaf vier jaar. Vanaf die leeftijd zijn de kinderen beter in staat om hun aandacht bij de groepslessen te houden en kunnen ze al enkele zwemtechnieken onder de knie krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.herentals.be/zwemlessen of tel. 014-21 21 86.

Subsidies voor Herentalse sportverenigingen

Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de Herentalse sportraad kunnen elk jaar een aanvraag indienen om een basissubsidie te krijgen van de stad. Voor het dienstjaar 2019 (werkingsjaar 2018)

verdeelt het college van burgemeester en schepenen het totale subsidiebedrag van 15.010 euro over veertig sportverenigingen. 680 euro van het subsidiebedrag gaat naar schoolsport.

Negentien erkende sportverenigingen komen ook in aanmerking voor een impulssubsidie. Met deze subsidie wil de stad sportverenigingen aanmoedigen om sportactiviteiten te organiseren die begeleid worden door gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Het totale bedrag van de impulssubsidie bedraagt 22.190 euro.

Uitreiking van de Nestor

De Nestor wordt jaarlijks toegekend aan een of meer personen uit de Vlaamse culturele wereld met een lange en waardevolle staat van dienst. Dit jaar zijn kleinkunstduo Miek en Roel en journalist-columnist Guy Tegenbos de laureaten. Op zaterdag 24 augustus om 15 uur ontvangen zij hun prijs in de schouwburg van cc ’t Schaliken (Grote Markt 35). Iedereen is welkom om de prijsuitreiking bij te wonen. De toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven via (ingrid.ryken@telenet.be, gsm 0476-23 67 37).

De Nestor is een organisatie van het Nestorcomité, opgericht door vzw Heibel in samenwerking met de Herentalse cultuurraad. Het stadsbestuur ondersteunt de uitreiking met een receptie en een subsidie van 1.500 euro.

Garageverkoop in de Sint-Waldetrudisstraat

Op zaterdag 10 augustus vindt er een garageverkoop en rommelmarkt plaats in de Sint-Waldetrudisstraat. Hierdoor is er tussen 10 en 18 uur geen verkeer mogelijk in de Sint-Waldetrudisstraat (tussen Bovenrij en Noorderwijksebaan). Er geldt ook een parkeerverbod.

Neteland Natuurloop voor het goede doel

Op zaterdag 24 augustus kunt u deelnemen aan de vijfde Neteland Natuurloop door de Herentalse bossen. U kunt kiezen uit een afstand van 5, 12, 16 of 21 kilometer. Tussen 9.30 uur en 12 uur kunt u vrij starten aan de scoutslokalen aan Wijngaard 10. Iedereen is welkom: kinderen, wandelaars, joggers en supporters. Deelnemen kost 10 euro. De opbrengst gaat naar het Olivia Fund. Voor de veiligheid van de lopers is de Heistraat van 9 tot 15 uur autovrij.

Reggae Geel

Nog één week en dan is weer zo ver: het leukste weekend van het jaar staat voor de deur! Want op vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus mogen jullie weer een knaleditie van Reggae Geel verwachten.

Jammer genoeg moeten we starten met slecht nieuws. Wegens gezondheidsproblemen heeft King Jammy zijn tour van deze zomer moeten afzeggen. Hij zal Sir David Rodigan dus niet kunnen vergezellen op het festival. Wij wensen hem van harte beterschap en hopen hem op een van onze volgende edities te kunnen verwelkomen!

Maar er is gelukkig ook goed nieuws! Op zaterdag zal het Duitse Warrior Sound host spelen in de Bounce Dancehall. Onlangs won Warrior sound de soundclash tijdens het Jamaicaanse Sumfest.

77450bce-9cd2-4b7f-a6be-2ab037873a73.jpg

Verder mogen we opnieuw een aantal grote artiesten verwelkomen zoals o.a. Buju Banton, Busy Signal, Beenie Man, Burna Boy en Agent Sasco. Op vrijdag komen de legendarische Rockers naar het festival. Het is dit jaar de 40e verjaardag van de gelijknamige film over deze groep Jamaicaanse artiesten. Daarom komen Big Youth, Leroy “Horsemouth” Wallace, Kiddus I, KushArt Group, en Lloyd Parks met zijn We The People Band voor de eerste keer ooit de soundtrack live brengen. Dus, als je hem nog nooit gezien hebt, kijk dan zeker op voorhand “Rockers” uit 1979. Ongetwijfeld dé reggaefilm die iedereen minstens één keer gezien moet hebben. Je zult meteen doorhebben dat hun live-revival ervan een niet te missen optreden wordt!

Op zaterdag zal Burna Boy de Mainstage op z’n kop zetten. De populaire afrobeat-artiest is nu al een van de meest relevante performers van 2019. Afrobeat zit volop in de lift, en Burna Boy is dé revelatie uit het genre. Eerder dit jaar speelde hij Coachella twee weekenden op een rij plat, en hij is van plan om hetzelfde te doen op Reggae Geel. Ook Queen of Reggae Marcia Griffiths, de befaamde Half Pint, grammy nominated Kumar, Randy Valentine en de King of Dancehall Beenie Man zijn die dag niet te missen acts op de Mainstage. Grote namen genoeg om het publiek op te warmen voor de reeds eerder aangekondigde hoofdact Buju Banton.

d252e319-f4ed-40dd-991d-6de39f0f6912.jpg

In de 18 Inch Corner, ook wel het Dubbos genoemd, bouwt Ionyouth Soundsystem een enorme muur van speakers. Ze zijn daar de host sound van deze dag. Op zaterdag neemt het vermaarde soundsystem King Shiloh dit voor zijn rekening, naast een legio aan andere bekende namen uit de dub wereld. Nog meer uit eigen land komen de Soul Shakers, die zaterdag de Bounce mogen opwarmen voor de grote legends of dancehall Massive B, en voor de eerder aangekondigde Sir David Rodigan. Verder mogen we zaterdag ook nog verwelkomen: Oku Onuora (Jamaica), Mighty Massa (Japan), Alpha & Omega, David Katz & Ras Digby en nog vele anderen.

Voor wie niet kan wachten tot vrijdag, is er op donderdag 1 augustus al de gratis Pre-Party, waar je van 20u tot 02u kunt losgaan op de sounds van Belgische soundsystems Roots Dynamite, Bong Productions (uit Geel), en onze Reggae Geel resident Sugar Charly.

Tussen alle vier podia en al het geweld door wordt het festivalterrein opgesierd met het trommelgeroffel van de Fanfakids, de creatieve acts van performance-collectief CirQ en van de beats en grooves van een reeks mobiele soundsystems.
Genoeg te zien en te horen en – vooral – te beleven.


Praktische info:
Reggae Geel 2019
Vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2019
Malosewaver, 2440 Geel, België
Ticket in voorverkoop:
Vrijdag 2 augustus: € 35,00
Zaterdag 3 augustus: € 45,00
Combiticket: € 65,00

Festivalcamping open vanaf donderdag 1 augustus, 18 uur
Voor meer info en tickets, surf naar www.reggaegeel.com

Line-up
MAINSTAGE: vrijdag: Rockers, Busy Signal, Agent Sasco, Bushman, I Wayne. Zaterdag: Buju Banton, Beenie Man, Burna Boy, Marcia Griffiths, Half Pint, Richie Spice, Kumar, Randy Valentine, Rootz Underground
TALLAWAH: vrijdag: Youth and Truth soundsystem, The Tennors, Dr Kitch, Intensified, Spellbreakers. Zaterdag: Natty Bo, Topcats, Keida, Kingreg, Crucial P, Oku Onuora, Kosmo Sound, Kingston Echo ft Nga Han, Jason Lee Worton
BOUNCE: vrijdag: Kranium, Yardbeat, Warrior Sound, DJ Madbwoy, Highgrade Sound. Zaterdag: Sir David Rodigan, Massive B, Soul Shakers, Foundation Sound, DJ Septik, Warrior sound. Zaterdag: King Shiloh, Mighty Massa, Kibir La Amlak + Messenger Douglas, Alpha & Omega, King Shiloh, I Grade Dub, Ras Digby & David Katz, Dub up Hifi.