Proefboringen in Maaldonk en Sint-Annekestraat in Heultje

Tot 22 februari zijn er proefboringen in Maaldonk en in de Sint-Annekestraat in Heultje. Met die proefboringen verzamelt Studiebureau Infrabo informatie over de ondergrond. De gemeente gaat immers een gescheiden rioolstelsel aanleggen in beide straten.
De machinale proefboringen vinden plaats op openbaar domein. Ze duren nooit lang en veroorzaken normaal gezien geen grote hinder. Meer info vind je op https://www.westerlo.be/artikel/signalisatievergunningen-en-politieverordeningen-bij-hoogdringendheid.

In de maanden en weken voor de start van de werkzaamheden zijn er twee infovergaderingen gepland: eentje over hoe de heraangelegde straten eruit kunnen zien en om eventueel bij te sturen met opmerkingen uit de straat. De tweede infovergadering vindt plaats zodra het plan definitief is en er een aannemer aangesteld is.

Fototentoonstelling ten voordele van ALS-Liga in het gemeentehuis tot 27 januari

Tot 27 januari is er in het gemeentehuis een fototentoonstelling van de cursisten van het HIK Volwassenenonderwijs Westerlo. Op zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur is er ook altijd iemand aanwezig om meer uitleg over de foto’s of de cursussen van het volwassenonderwijs te geven. De toegang is gratis. De foto’s zijn te koop. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga.

Quizzen op zondagnamiddag 27 januari 2019 te Geel

KWB Geel Sint-Amands nodigt alle belangstellenden uit op zondag 27 januari 2019 op haar jaarlijkse zondagquiz. U bent er welkom in het parochiecentrum aan de Werft om 14.00 u.

Deze quiz is echt een kans om met uw gezin, familie, buren of vrienden een toffe en actieve zondagnamiddag door te brengen. Deze KWB-ZONDAGQUIZ staat voor gezelligheid, creativiteit en originaliteit , dus geen keiharde competitie. Meedoen is zoveel belangrijker dan winnen. Spreek eerstdaags met mekaar af om deel te nemen ! Deelnemen gebeurt per ploeg van maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen bij hun ouders blijven en tellen niet mee in dit maximum aantal deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 15 € per ploeg. Een mooi en divers prijzenpakket beloont de winnende ploeg maar ook alle deelnemende ploegen kunnen in de prijzen vallen.

De quizonderwerpen zijn zeer verscheiden en iedereen komt aan bod: jong en oud, mannen en vrouwen, Tv-kijkers en boekenwormen, technische knobbels en puzzelaars, rekenwonders, stripliefhebbers en taalkunstenaars… Ook uw parate kennis over het Geelse straatbeeld wordt getest. Kortom : u moet er niet voor gaan studeren.

Graag nu inschrijven bij Rudy Belmans, Brukel 6 te 2440 Geel :  0478 53 09 91 of rudybelmans@hotmail.com

Iedereen welkom !

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Voertuig politie
Voor bepaalde opdrachten moeten de interventiediensten van de lokale politie van Heist-op-den-Berg gebruikmaken van anonieme dienstvoertuigen. Het college beslist een nieuw anoniem voertuig aan te kopen voor de prijs van 31.841,17 euro.

Brandblustoestellen
Het college stelt een bedrijf aan voor de controle en het onderhoud van brandblustoestellen die in de gemeentelijke gebouwen ter beschikking staan. De totale kostprijs bedraagt 5.099,55 euro.

Leerlijn muzische vorming
Drie schooljaren geleden zijn negen Heistse scholen met ongeveer 140 leerkrachten een vijfjarig traject rond de ‘doorlopende leerlijn muzische vorming’ gestart. Met dit traject wil men maximaal inzetten op het ontwikkelen van de muzische talenten van de leerlingen. Men wil de muzische vakken (drama, dans, muziek, beeld en literatuur) niet alleen sterker inbedden in de lessen, maar ook in de hele werking van de school: vakoverschrijdend (bv. het muzische verwerken in de wiskundeles) werken over de leerjaren heen, werken met projecten, … en dit alles rekening houdend met de motorische, psychische en sociale vaardigheden van elk kind. Bovendien ook ingebed in de lokale buurt van de school.

Dit traject wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de muziek- en tekenacademie, de bibliotheek en Cultuurcentrum Zwaneberg.

Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijkse financiële ondersteuning van 5.000 euro. Hiermee wordt een derde van de totale kosten gedekt. De overige kosten worden gedragen door de scholen.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het schooljaar 2017-2019 en van de plannen van dit schooljaar.

Sanitair kerkhoven
Het college stelt voor 2019 een schoonmaakbedrijf aan voor het onderhoud van het sanitair in de kerkhofhuisjes. De kostprijs bedraagt 2.541 euro.

Wereldfilm Tully in SILA op dinsdag 15 januari

Op dinsdag 15 januari om 20.15 uur kan je in de aula van SILA in de Denis Voetstraat 21 in Westerlo naar de wereldfilm Tully komen kijken. De toegang is gratis. Marlo kan onmogelijk het aanbod van haar rijke broer weigeren om een nanny te nemen als hulp bij haar drie kinderen. De beeldschone Tully blijkt bovendien de beste nanny die een moeder zich kan wensen. Maar dan blijkt dat Tully toch niet is wie ze lijkt te zijn…

Transparant Westerlo

Op 1 januari zijn voor de lokale besturen in Vlaanderen heel wat spelregels veranderd. Gemeenteraad en OCMW-raad hebben voortaan dezelfde samenstelling, net zoals het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Gemeente en OCMW zijn voortaan dus organisaties met eenzelfde aansturing.

Transparantie is ook een belangrijk aandachtspunten in het decreet lokaal bestuur. Alle beslissingen en vergunningen van de organen van de lokale overheid vind je daarom op de website. Op www.westerlo.be surf je voor beslissingen en de samenstelling van de bestuursorganen naar de subrubriek ‘Bestuur’ in de rubriek ‘Bestuur en diensten‘ en voor vergunningen naar de subrubriek ‘Vergunningen’ via ‘Vandaag in Westerlo’.

Werken Olen-Centrum vermijden? Binnendoor rijden is niet sneller!

In Olen-Centrum zijn op maandag 7 januari voorbereidende werkzaamheden gestart voor de heraanleg van de dorpskern. Die voorbereidingen duren ongeveer tot april, daarna start de heraanleg van de dorpskern zelf.

Kom je uit Herentals of van de E313? Dan kan je in januari, februari, maart en april gewoon door richting Westerlo. In de omgekeerde richting moet je vanaf de Tramstraat, links net voor het centrum van Olen, een omleiding volgen richting Herentalseweg en Hezewijk. Kom je van iets verder? Dan volg je best de omleiding via de N19 langs Herselt, Westerlo en Zammel naar de watertoren van Oevel en de fly-over. Dat is sneller en veiliger dan binnendoor via Zoerle-Parwijs, Geneinde, Tongerlo of Oevel! Ook de bus volgt een omleiding. Buslijnen 540 Westerlo-Herentals en 305 Leuven-Turnhout volgen, richting Herentals, de omleiding rond Olen-Centrum. Meer info vind je op www.slimdoorolen.be.

Vormingsavond voor ouders over alcohol- en druggebruik op dinsdag 19 februari

Alcohol- en druggebruik is van alle tijden, ook in onze buurt. Maar hoe ga je er, als ouder, mee om als je merkt of vermoedt dat je kinderen alcohol of drugs gebruiken? Welke drugs bestaan er allemaal? En waar kan je terecht voor hulp?

Samen met het Centrum voor Geestelijke Gezondheid en de partners van het Jongerenwelzijnsoverleg organiseert de gemeente daarom op dinsdag 19 februari om 19 uur een gratis vormingsavond over het gebruik van alcohol, drugs en andere middelen. Professionelen uit het werkveld en ervaringsdeskundigen vertellen je alles wat je misschien liever niet geweten had!

Star Light Run op zaterdag 12 januari

Op zaterdag 12 januari om 17.30 uur wordt in het Sportacentrum in Geneinde het startschot gegeven voor de Star Light Run, een tien kilometer lang, stervormige loopparcours door De Beeltjens. Het bos is magisch verlicht en dompelt de lopers onder in een sfeervol schouwspel. Haal je lichtje en fluo kledij boven, trek je loopschoenen aan en geniet mee van de magie! 

Tijdens dit evenement zijn van 16.30 tot 19 uur een aantal straten afgesloten voor het verkeer: Geneinde van de Oevelse dreef tot de Wibertusstraat, het kruispunt Oevelse dreef – Heksenbrug, de Wibertusstraat, de Pappotstraat en de Jagersweg tot aan De Beeltjens. Meer info over het evenement, inschrijven om deel te nemen en de omleidingen vind je op www.westerlo.be.

Start 2 Jutsu!

Makoto Jutsu Do vzw wenst jullie allen het beste voor 2019 en wij hopen dat al jullie dromen mogen uitkomen.

Dit jaar willen wij met onze club ook een droom waarmaken, namelijk het bijbrengen van eerlijke en toegankelijke Ju Jutsu, de ongewapende vorm van vechtkunst van de samoerai. Onze club heeft als naam: Makoto Jutsu Do en dit wil zeggen: “De weg van de eerlijke technieken”. Daarom hebben we sinds kort onze leerplannen zo opgevat dat technieken van in het begin volledig gegeven worden en toch een evolutie mogelijk is van beginner naar gevorderde. In plaats van met een vaste Kata (standaardtechnieken) werken we nu met basisprincipes. Elk basisprincipe gebruik je op verschillende manieren. Een beginneling maakt grotere bewegingen en werkt meer op balans om de techniek uit te voeren. Een hogere graad heeft een betere controle op zijn bewegingen en gebruikt meer klemmen of drukpunten.

Onze club doet niet aan competitie in wedstrijdverband. Wij vallen niet aan maar leren ons verdedigen tegen alle mogelijke agressie.

In onze vzw hebben wij verschillende stijlen, namelijk Katana Do (de weg van het zwaard), Budo (de weg van de krijger) en Wakamono Do (de weg van de jeugdige). Deze 3 stijlen worden op wekelijkse basis getraind. Hiervoor kan iedereen, met de goede ingesteldheid en de juiste leeftijd, inschrijven. Wakamono Do kan je leren van ± 7 jaar tot 14 jaar. Budo kan vanaf 14 jaar en Katana Do vanaf 16 jaar tot …

Op zondag 20 januari zetten wij onze deuren wagenwijd open van 13:00 uur tot 16:00 uur om iedereen met onze club te laten kennismaken. Iedereen (van 7 tot 77 jaar) is welkom in Dojo 1 (gevechtssportzaal) van Sport Vlaanderen aan de Vorselaarsebaan 60 in Herentals.

Contact: www.makotojutsudo.com                             bestuur@makotojutsudo.com

Julius Verachtert                               Luc Claes                                          Steven Wijnants

Kapittelbossen 50                             Strateneinde 17                               Wochterberg 16

2200 Herentals                                 2290 Vorselaar                                2200 Herentals

0474036150                                     0474543553                                     0474390946