Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Aankoop politiecombi

De gemeenteraad beslist om een interventievoertuig Volkswagen Transporter Combi aan te kopen voor de lokale politie van Heist-op-den-Berg. De prijs van het voertuig bedraagt 76.441,90 euro incl. btw en zal door middel van leasing gefinancierd worden.

Subsidies bouw jeugdlokaal


Jeugdverenigingen die nieuwe lokalen bouwen of aanpassingen aan hun lokalen doen, kunnen hiervoor subsidies krijgen van het lokale bestuur. 50% van de bewezen kosten worden dan gesubsidieerd, met een maximum van 25.000 euro. Voor lokalen die door meerdere jeugdverenigingen met een afzonderlijke werking gebruikt worden, wordt dit maximum verhoogd met 60%.

Akabe en Gidsen Pijpelheide dienden in dit kader een aanvraag in voor infrastructuursubsidies. Zij plannen een aanbouw bij het bestaande gebouw in de Dophei. Deze aanbouw biedt ruimte voor materiaalopslag, een polyvalente ruimte, een snoezelruimte en een leidinglokaal. De kosten van de bouwwerken worden geraamd op 152.759,50 euro incl. btw.

Het college gaat akkoord met de subsidieaanvraag en beslist om 40.000 euro te voorzien voor deze werken. Een voorschot van 14.000 euro wordt uitbetaald.

Zitbank Wiekevorst


Enkele Wiekevorstenaren vragen toestemming om een zitbank te plaatsen ter hoogte van de appartementen in de Lindestraat om zo ontmoetingen tussen buren te stimuleren. Het college geeft toestemming om een zitbank te plaatsen zolang het voetpad vrij blijft. De aanvragers staan zelf in voor de aanschaf en het onderhoud van de bank.

Herentalse kermissen worden volksfeest

Stem van foorkramers en bevolking in rekening genomen

Zoals eerder al bekend raakte, worden de Herentalse kermissen in een nieuw jasje gestoken. Beleving staat daarbij voorop. Het worden weer volksfeesten voor alle inwoners. Omdat de foorkramers en het bestuur op eenzelfde lijn zitten, kan de nieuwe format al dit jaar ingaan met de septemberkermis. Vandaag stellen bestuur en foorkramers de nieuwe krijtlijnen voor van hun samenwerking. Binnenkort wordt ook het exacte programma van alle kermis(sen) voorgesteld, met alle geplande randanimatie. Maar van het programma van de septemberkermis wordt vandaag al wel een tipje van de sluier gelicht. Met de vernieuwde aanpak voor alle Herentalse kermissen gaan foornijveraars, kermisbonden en stadsbestuur voluit voor méér beleving met minder, maar betere kermissen én een gelijke behandeling voor Noorderwijk, Morkhoven en de Herentalse kermissen.

Het wordt extra de moeite om de Herentalse kermissen in de toekomst een bezoekje te brengen. Het voorstel van het stadsbestuur om de beleving volledig op te bouwen rond één kermis per deelgemeente is in onderling overleg goedgekeurd voor Noorderwijk en Morkhoven, maar stootte voor Herentals centrum op heel wat controverse. Er volgden heel wat emotionele en nostalgische reacties, zowel bij de bevolking als de foorkramers zelf. Naar alle argumenten pro en contra heeft het bestuur aandachtig geluisterd. Het nieuwe bestuur heeft de afgelopen maanden, in alle discretie, ook verschillende keren overleg gepleegd met de kermisbonden. Beiden delen de erkenning dat niet àlle kermissen een even groot succes zijn op ons grondgebied én beiden hebben de wil om daar samen verandering in te brengen. Een speciaal dankwoord verdient ook de aalmoezenier die bij vele van deze gesprekken aanwezig was en mee voor deze mooie oplossing heeft getekend.

Bevolking, verenigingen en foorkramers zetten hun schouders onder een kader waar iedereen zich in kan vinden. Vandaag stellen de foorkramers en het stadsbestuur het nieuwe voorstel voor. Dit voorstel wordt gedragen door de kermisbonden (die hierover overleg pleegden met de betrokken foornijveraars) én het stadsbestuur. Maar uiteraard heeft de gemeenteraad op 2 juli 2019, wanneer zij zullen stemmen over een nieuw retributie- en kermisreglement, het laatste woord.

In het gezamenlijk voorstel van bestuur en foorkramers blijft de septemberfoor behouden, maar wordt ze samen met de paaskermis efficiënter ingericht, en dat al vanaf 2019. In plaats van twee weekends, zal de septemberkermis maar in één weekend georganiseerd worden. De foornijveraars zullen de kans krijgen om woensdag op te rijden, donderdag de nodige controles uit te voeren en al vanaf vrijdag open te gaan. De vervroegde openingsuren, het vernieuwde programma vanwege de foornijveraars en de door het stadsbestuur voorziene randanimatie, moeten de septemberkermis terug vleugels geven. Concreet zal de septemberkermis in 2019 ingericht worden van vrijdag 30 augustus tot woensdag 4 september. De succesvolle paaskermis was al korter en blijft behouden op dezelfde datum, in dezelfde format als de septemberkermis.

Steve Severeyns, woordvoerder van de verenigde foorreizigers: “De foorkramers hebben de koe bij de hoorns gevat en tijdens de Paasfoor al getoond waar wij toe in staat zijn om een kermis te laten leven. Wij zijn blij dat deze boodschap bij het stadsbestuur is aangekomen en heeft bijgedragen tot dialoog om de septemberkermis te laten voortbestaan. Ondanks het feit dat het inkorten van de periode een harde noot is om te kraken, hebben wij het volste vertrouwen in het stadsbestuur dat zich engageert om randactiviteiten te organiseren en een openingsknaller voorziet teneinde evenveel (of zelfs meer) volk te trekken naar de septemberkermis. Ook juichen wij het initiatief om de wijkkermissen een volwaardige plaats te geven toe.”

In Noorderwijk wordt verder gebouwd op de succesvolle centrumkermis (5 dagen, eerste zondag van oktober), op het Dorpsplein in Noorderwijk. Voor Morkhoven zetten stadsbestuur en foornijveraars de schouders onder een nieuwe kermis op het tweede weekend van mei. De Morkhovense kermis zal drie dagen duren, met start op zaterdag. In Morkhoven wordt met de verenigingen randanimatie op touw gezet zodat er voor alle leeftijden wat te beleven valt en de verenigingen een meer centrale rol nemen in de beleving. 

De nieuwe format brengt de hinder sterk terug, onder andere naar de noodzaak om de markt te verhuizen. Dit laat extra beleving toe. Meer nog: de openingsuren worden afgestemd op de markt, zodat bezoekers van de markt meteen ook een bezoekje kunnen brengen aan de kermis. Met de marktkramers, horecanten en handelaars wordt bekeken hoe hier nog meer een win-win van te maken in de toekomst. Gesprekken met de verenigingen en stakeholders hierrond vinden volop plaats. Zodra het volledige programma ingevuld is, wordt dit voorgesteld. Vandaag wordt alvast het raamkader voorgesteld.

Voor de septemberkermis staat dit randprogramma al het verst en kan er vandaag al een tipje van de sluier gelicht worden. De fanfare luidt de officiële opening in en met het afstemmen van de openingsuren op de afronding van de markt, staan de foorkramers alvast met open armen voor marktbezoekers die na afloop ook onze kermis willen bezoeken. Er komt een jeugdevent om de zomer af te ronden en het schooljaar goed in te zetten. Op vrijdag komt er ook een optreden van een heuse publiekstrekker en de succesvolle kinderrommelmarkt en tekenwedstrijd blijven uiteraard ook behouden. Met de prikkelarme kermisdag en familiedag is er voor elk wat wils.

Evaluatie test BE-Alert

Bij een noodsituatie in onze gemeente willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan het lokale bestuur gebruikmaken van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte brengt.

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een mail. Je moet hiervoor wel inschrijven op www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren en aangeven of je zowel alarmeringsberichten als boodschappen van algemeen nut wil ontvangen.

Voor het lokale bestuur is het natuurlijk belangrijk om te weten of dit systeem ook goed werkt. Daarom lanceerde team Communicatie op donderdag 6 juni tussen 14 en 15.30 uur een test per sms en mail.

In de dagen en weken vooraf werd in verscheidene media een oproep gepubliceerd om in te schrijven. Niet zonder resultaat: een 370-tal mensen schreven zich in en brachten zo het totaal van de BE-Alert-accounts voor Heist-op-den-Berg op bijna 2.600.

Er werden 1.956 sms’jes en 1.758 mails verstuurd. Toch ontving niet iedereen die zich had ingeschreven het testbericht of de testmail. Hoe kwam dit?

  • De test werd verstuurd als ‘boodschap van algemeen nut’ en niet als alarmbericht. Gevolg was dat wie bij zijn inschrijving niet aangeduid had dat hij/zij boodschappen van algemeen nut wil ontvangen, geen bericht kreeg.
  • Wie zich inschreef op 6 juni na 9.16 uur kreeg geen bericht omdat team Communicatie het testbericht op dat moment al klaargezet had om te vertrekken. We waren ons er niet van bewust dat inschrijvers na dat tijdstip het testbericht niet meer zouden ontvangen. 
  • Sommige inschrijvers maakten een foutje bij het ingeven van de contactgegevens (typfout in telefoonnummer of mailadres) of valideerden de bevestigingsmail niet tijdig.

Bedoeling is om de test jaarlijks te herhalen zodat we leren werken met het alarmeringssysteem, foutjes kunnen opsporen en wegwerken, en ook steeds meer burgers vertrouwd geraken met deze manier van informeren en/of alarmeren.

Wil jij voortaan ook verwittigd worden? Registreer je dan vandaag nog op www.be-alert.be!

Nieuwsbrief van de stad Herentals

Shopping Festival van 26 tot 29 juni

Van woensdag 26 juni tot en met zaterdag 29 juni vindt het Shopping Festival plaats in het stadscentrum. De handelaars en horeca-uitbaters zorgen elke dag voor optredens en animatie in de winkelstraten. Op zaterdag is er een feestelijke slotavond met optredens van The Chalkheads en The Legends op de Grote Markt.

Om alles vlot te laten verlopen moet de stad de verkeerssituatie in het centrum tijdelijke aanpassen. De bewoners van de betrokken straten vinden het aangepaste verkeersreglement binnenkort in hun brievenbus. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.herentals.be/wegen-en-verkeer of bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50).

Nieuwe brug Lierseweg verhuist begin augustus naar definitieve locatie

De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg zitten in de eindfase. Door een kleine fout in de uitvoering liep het project echter vertraging op. Oorspronkelijk zou de Lierseweg vanaf 17 juni onderbroken worden om de nieuwe brug naar haar definitieve locatie te verhuizen. De aannemer heeft echter beslist om de verhuis van de brug uit te stellen tot begin augustus. De Lierseweg zal hierdoor niet op 17 juni, maar na Herentals Fiets en Feest (1 en 2 augustus) onderbroken worden. Als alles verder vlot verloopt, is de brug over het Albertkanaal eind augustus definitief terug open voor het verkeer. De Vlaamse Waterweg nv en de stad communiceren later nog over de gedetailleerde timing en de omleidingen.

Geelseweg blijft tot 30 juni afgesloten in beide richtingen

Volgens de planning zou de Geelseweg van 17 juni tot eind augustus in één rijrichting opengesteld worden. Deze datum, 17 juni, werd afgestemd op de werkzaamheden aan de Lierseweg. De Vlaamse Waterweg nv zou de Lierseweg vanaf dan afsluiten om de nieuwe brug over het Albertkanaal naar haar definitieve plaats te verhuizen. Beide invalswegen tegelijkertijd afsluiten, zou voor een te grote drukte op de omleidingswegen zorgen. De werken aan de brug hebben echter vertraging opgelopen en worden uitgesteld tot begin augustus. Tot dan blijft de Lierseweg dus open.

Daarom heeft de stad samen met de aannemer, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Olen beslist om de Geelseweg volledig afgesloten te houden tot en met zondag 30 juni. De aannemer kan dan alles in één keer verder afwerken. Zo kan de Geelseweg al op maandag 1 juli open gaan in beide rijrichtingen. Bij onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning nog licht aangepast worden.

Ruitertornooi in Noorderwijk

Op zondag 7, 14, 21 en 28 juli organiseert Landelijke Rijvereniging (LRV) Bavodragers ruitertornooien op de terreinen in Lankem. Enkele honderden ruiters en paarden doen mee aan de spring- en dressuurwedstrijden. Voor de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers is Lankem (tussen Roetershoek en Duipt) op de wedstrijddagen tussen 7 en 19 uur afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Heylen Vastgoed Classic voor fietsliefhebbers

Op 23 juni, de dag na de Heistse Pijl, vindt de eerste editie plaats van de Heylen Vastgoed Classic. Fietsliefhebbers krijgen de kans om een gelijkaardig parcours als de profs te rijden. U kunt starten in Herentals, Heist-op-den-Berg of Turnhout en u kunt kiezen tussen drie verschillende afstanden. De startplaats in Herentals ligt op de Grote Markt. Op de zuidkant (tussen Kerkstraat en Lakenhal) geldt een parkeerverbod tussen 6 en 18 uur. De opbrengst van het evenement gaat naar twee goede doelen: het Olivia Fund en het Revalution Center van To Walk Again.

Stad ontvangt huwelijksjubilarissen

Op vrijdag 14 juni ontvangt het stadsbestuur alle huwelijksjubilarissen van 2019 en zet ze feestelijk in de bloemetjes. Dit gebeurt tijdens een grote receptie in zaal ’t Hof. In totaal schreven ongeveer 75 koppels zich in. Zij ontvangen allen een kaart en Helemaal Herentals cadeaucheques van de stad. Deze grote plechtigheid vervangt de bezoeken die het schepencollege vroeger apart deed aan de jubilarissen.

Straattheater rond duurzame voeding op de zondagmarkt

Wie op 16 juni de zondagmarkt bezoekt, komt op een leuke manier meer te weten over duurzame voeding. De acteurs van Compagnie Amai voeren er straattheater op om biologische, seizoensgebonden, lokale en eerlijke producten aan te prijzen bij de voorbijgangers.

Herentals treedt hierbij op als testgemeente. Broederlijk Delen ontwikkelde het straattheaterproject en vroeg aan de lokale Broederlijk Delen groep, de FairTradetrekkersgroep Herentals en de Herentalse Voedselteams om het mee vorm te geven.

Lourdesgrot op het Begijnhof bestaat honderd jaar

Op zaterdag 15 juni bestaat de Lourdesgrot – het grotteke – op het Begijnhof honderd jaar. Iedereen is om 15 uur welkom in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof voor een dankviering. Daarna volgt er nog een plechtig moment aan de grot. Op zondag 8 december wordt het jubeljaar afgesloten met de Gregoriaanse Vespers.

De meeste Herentalsenaren kennen het grotteke op het Begijnhof wel. Tot op vandaag is het een plaats om even stil te staan of een kaarsje te branden. Maar kent u ook het verhaal achter de grot? Honderd jaar geleden woonde zusterbegijn Maria Proost in het Begijnhof. Toen zij ongeneeslijk ziek werd, liet zij een grot bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Op 15 juni 1919 woonde juffrouw Proost, ondanks hevige koorts en pijn, de inhuldiging van de grot bij. Na de wijding bleek zij volkomen genezen te zijn. De genezing werd bevestigd door de dokters die haar hadden behandeld en werd door het Medisch Bureau van Lourdes erkend als wonderbaarlijk.

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Onderhoud asfaltwegen
Het college stelt een aanvangsdatum vast voor het buitengewone onderhoud aan asfaltwegen in dienstjaar 2019. De aannemer start op 30 juli 2019 en moet de werken binnen een termijn van 80 werkdagen voltooien.

Verkaveling Averegtenlaan
Het college keurt de ereloonovereenkomst en de raming goed voor het aanstellen van een ontwerper voor de verkaveling in de Averegtenlaan. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De offertes moeten ten laatste op 27 juni om 13.20 uur toekomen bij het lokale bestuur.

Jeugdraad
Enkele jaren geleden werd beslist om de Heistse jeugdraad een nieuwe naam te geven: Hothcrew, wat staat voor ‘Hest on the Hill crew’. Met deze hippere naam dacht men meer jongeren aan te trekken maar dat leverde helaas niets op. De naam is nog steeds niet bekend bij jongeren in middelbare scholen en ook niet bij het personeel van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg.

Ondertussen zitten er nieuwe, geëngageerde jongeren in het bestuur van de Jeugdraad. Zij pleiten ervoor om de naam Hothcrew terug te veranderen naar het meer herkenbare Jeugdraad. Het college gaat hiermee akkoord.

Herenthout wil deelnemen aan Mobiliteitsstudie Zuiderkempen

Het college van burgemeester en schepenen heeft principieel beslist om deel te nemen aan de mobiliteitsstudie Zuiderkempen van de provincie Antwerpen. De studie wordt opgestart op vraag van de gemeenten Herselt, Hulshout, Laakdal, Westerlo en Heist-op-den-Berg. De belangrijke mobiliteitsknelpunten kunnen op die manier gestructureerd en in gezamenlijk overleg behandeld worden.

Herenthout sluit zich graag bij aan het rijtje deelnemers aangezien de knelpunten die de gemeenten aanhaalden in hun brief aan de deputatie ook voor onze gemeente nog steeds brandend actueel zijn:

  • beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
  • zwaar verkeer door dorpskern
  • verkeersveiligheid voor de actieve weggebruikers

Mogelijk worden ook nog andere knelpunten en onderzoeksvragen toegevoegd aan de studie.

Het project startte op 10 mei 2019 met een eerste vergadering en zal in de komende legislatuur verder uitgerold worden.

De engagementsverklaring zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende gemeenteraad op 1 juli 2019.

Speelpleinwerking 2019

Jaar na jaar breekt Speelpleinwerking Herenthout zijn eigen record van aantal deelnemende kinderen. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de succesformule verder te zetten en dit jaar opnieuw 4 weken speelpleinwerking te organiseren aan het gemeentelijk sportcomplex ’t Kapelleke.

Van maandag 1 juli tot vrijdag 26 juli 2019 zijn alle kinderen geboren vanaf het jaar 2012 tot de leeftijd van 16 jaar, elke werkdag welkom voor de activiteiten die een enthousiast team van 40 monitoren weer in elkaar zullen boksen. De kinderen worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen zodat er per leeftijd een aangepast activiteitenaanbod kan voorzien worden.

Een speelpleindag begint om 10u (inschrijven vanaf 9u) en eindigt om 16.30u. De kostprijs per dag is 5 euro, twee drankjes, een vieruurtje, het materiaal en verzekering zijn in de prijs inbegrepen. Inschrijven op voorhand is niet verplicht maar wel gewenst. Dit kan via https://www.herenthout.be/spw/

Nieuwsbrief Westerlo 135

Negatief advies voor vergunning slachthuis Sus Campiniae Oevel

De aanvraag van slachthuis Sus Campiniae uit de Nijverheidsstraat voor een nieuwe omgevingsvergunning heeft een negatief advies gekregen. Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd dat de nieuwe investeringen een oplossing zijn voor de geurhinder. Ook de ligging bij de woonkern en de begraafplaats van Oevel blijft een doorn in het oog.

Door de vernietiging van de milieuvergunning eind vorig jaar heeft Sus Campiniae nog tot half augustus de tijd om een nieuwe vergunning te verkrijgen. Begin mei organiseerde het slachthuis een infovergadering. Daar gaven ze uitleg over de aanpassingen die ze willen doen om de geurhinder te verminderen en om de bedrijfsingang los te koppelen van de toegang tot de begraafplaats. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 25 bezwaarschriften binnen en een online petitie met een 80-tal handtekeningen. Na het negatief advies is het nu aan de provincie Antwerpen om een beslissing te nemen over de aanvraag.

Eerbetoon aan Neil Diamond op vrijdag 7 juni

Op vrijdag 7 juni kan je naar Diamonds on the Rocks. Dat is een tributeconcert waarbij Kris Valvekens en zijn band muziek van Neil Diamond brengen. De hits Sweet Caroline, Beautiful Noise, Love on the Rocks en Solitary Man staan op de playlist, maar ze grasduinen nog veel dieper in het oeuvre van de Meester. Voor het concert zijn nog enkele tickets te koop via de webshop op www.westerlo.be. Prijs 16 euro.

Vorig jaar gaf de 78-jarige Neil Diamond nog een memorabel concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Neil Diamond treedt sindsdien niet meer op. Hij leidt aan de ziekte van Parkinson.

Westerlo krijgt nieuwe website en vraagt jouw medewerking

De firma Paddle gaat een nieuwe website ontwikkelen voor Westerlo. Daarbij wordt de huidige website www.ocmwwesterlo.be geïntegreerd in www.westerlo.be en wordt het mogelijk om diensten beter online aan te bieden.

Hoe de website er gaat uitzien staat nog niet helemaal vast, daarvoor rekenen we via een enquête op de medewerking van gebruikers. Ook de gebruikerservaringen worden onderzocht, intern wordt gepeild naar de verwachtingen van de medewerkers. Tenslotte komt er een klankbordgroep van gebruikers en medewerkers om de vorderingen van het project op te volgen. Interesse om mee te werken? Laat het weten op communicatie@westerlo.be! Ook Toerisme Westerlo krijgt een nieuwe website. Die gaat eind juni online.

Bedrijven ENA Oevel

Vorige maand kwam het college van burgemeester en schepenen samen met de directies van de bedrijven uit de bedrijvenzone in de Nijverheidsstraat en omgeving in Oevel. Zo’n bijeenkomsten willen we regelmatig organiseren om elkaar te informeren over projecten en uitdagingen. Centraal op de agenda stonden deze keer de plannen van Westerlo en Aquafin om de Nijverheidsstraat her aan te leggen. Daarbij is er veel aandacht voor de gescheiden afwatering van riool- en regenwater, maar vooral voor een betere verkeersafwikkeling en betere fietspaden in de straat.

Tijdens de bespreking kondigde de gemeente ook aan dat ze de belasting op drijfkracht wil hervormen. Die belast bedrijven op het vermogen van hun machines. De bedrijven zijn niet tegen een bijdrage, maar willen graag incentives om ook zelf klimaat- en verkeersmaatregelen te nemen. De bedrijvenzone telt meer dan veertig bedrijven. Ze stellen heel wat Westerlonaren aan het werk.

Bewonersbijeenkomsten over straatbomen op woensdag 5 juni

Op woensdag 5 juni zijn er twee bewonersbijeenkomsten in de polyvalente zaal in Voortkapel. Om 19 uur komen de bewoners van de Schaapsdries in Oosterwijk langs. De straatbomen in deze doodlopende straat zijn al vrij oud en groot. Regelmatig zijn er vragen om de bomen te vervangen door nieuwere exemplaren. Om 20.30 uur is het de beurt aan de bewoners van de Acaciastraat, de Berkenstraat, de Esdoornstraat en de Meidoornstraat in Voortkapel. De bomen in die straten zijn ook bijna veertig jaar oud. Een heel aantal bomen staat erg scheef. De bomen hebben doornen. Die zorgen geregeld voor platte fietsbanden. Het snoeiwerk is er ook niet erg gemakkelijk. Ook daar zoeken we samen naar nieuwe bomen.

Nieuwsbrief van de stad Herentals

Centrumstraten afgesloten voor onderhoud

De stadsdiensten voeren regelmatig onderhoud uit aan de kasseien in het stadscentrum. Dit onderhoud bestaat uit het bijvullen van de steenslag tussen de voegen. Tijdens de werkzaamheden moet de straat volledig afgesloten worden. Er wordt telkens gewerkt tussen 18.30 en 22 uur. Zodra het onderhoud van een straat is afgelopen, gaat de straat onmiddellijk weer open.

Het volgende onderhoud vindt plaats op maandag 17 juni op de Grote Markt en in het Hofkwartier, op dinsdag 18 juni in de Molenvest, op woensdag 19 juni in de Bovenrij, Kerkstraat en Gildelaan en op donderdag 20 juni in de Zandstraat.

Heistse Pijl rijdt door Herentals

Op zaterdag 22 juni vindt de Heistse Pijl plaats. De wielerwedstrijd start in Turnhout en komt aan in Heist-op-den-Berg. Het parcours loopt deels door Herentals. Tussen 13.40 en 14 uur maken de wielrenners een doortocht door de Zavelbosstraat, Sint-Jobsstraat, Augustijnenlaan, Hofkwartier, Grote Markt, Kerkstraat, Kerkplein, Herenthoutseweg, Toekomstlaan en Saffierstraat.

Van 8 tot 15 uur geldt er een parkeerverbod in de Sint-Jobsstraat, op de Augustijnenlaan in de richting van het station (tussen Sint-Jobsstraat en Hofkwartier), op de Augustijnenlaan in de richting van de ring (tussen Hofkwartier en Delhaize), in de Kerkstraat en op de Herenthoutseweg (binnen de ring). De parkeerplaatsen op de Grote Markt en aan de Sint-Waldetrudiskerk kunnen wel gebruikt worden. Enkel tijdens de doortocht van de renners is het niet toegestaan om de parkeerterreinen in- of uit te rijden.

Futsal Kempen is erkende Herentalse sportvereniging

Het college van burgemeester en schepenen erkent Futsal Kempen als Herentalse sportvereniging. De sportraad verleende positief advies. De vereniging organiseert sinds 2012 elk jaar een vriendschappelijke zaalvoetbalcompetitie. Als erkende vereniging kan Futsal Kempen aanspraak maken op subsidies van de stad.

Kunstencampus krijgt subsidie als lokaal klimaatproject

De Vlaamse overheid selecteerde de Kustencampus en het politiecommissariaat in de Molenvest als lokaal klimaatproject. Dit betekent dat de stad kan rekenen op een projectsubsidie van 187.500 euro. Vlaanderen investeert in het totaal 12 miljoen euro in tachtig lokale projecten die de klimaatuitdaging concreet aanpakken. De Kunstencampus werd geselecteerd omdat het project sterk inzet op duurzaamheid. Het bestaande gebouw in de Molenvest wordt niet gesloopt maar gerenoveerd waardoor er geen sloopafval is. Daarbij wordt nieuwe campus goed geïsoleerd en komen er zonnepanelen.

Sfeermarkt Festumma in Noorderwijk

Van 28 tot en met 30 juni staat de sfeermarkt Festumma op het Dorpsplein in Noorderwijk. De organisator diende oorspronkelijk een aanvraag in om het evenement in het stadscentrum van Herentals te laten plaatsvinden. Omdat de winkelstraten die week in het teken staan van het Shopping Festival en het stadsbestuur zich engageert voor meer beleving in Noorderwijk en Morkhoven, overtuigde de stad de organisator om uit te wijken naar Noorderwijk. Het Dorpsplein is immers een ideale locatie voor deze gezellige markt. Het stadsbestuur is dan ook verheugd dat de organisator hierop inging. Aan de kraampjes kunt u zowel lokale producten als lekkere hapjes uit andere landen ontdekken. Vanop het terras kunt u genieten van sfeervolle muziek en er is animatie voor groot en klein.

Op het Dorpsplein in Noorderwijk geldt een parkeerverbod van donderdag 27 juni om 15 uur tot zondag 30 juni om 23 uur.

125 jaar Landelijke Gilde Morkhoven

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni viert de Landelijke Gilde van Morkhoven haar 125-jarig bestaan. De Goorstraat (tussen Tempels en Sint-Niklaasstraat) is afgesloten voor het verkeer van zaterdag 22 juni om 6 uur tot zondag 23 juni om 21 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.

Meer informatie: schepen Yoleen Van Camp, gsm 0497-08 00 71

Midzomer Tour voor retrofietsen

Les Amis Du Tour De France organiseren op vrijdag 21 juni de Midzomer Tour. Dat is een retro-fietsrit die start en aankomt op het Dorpsplein van Noorderwijk. Het Dorpsplein is autovrij van 12 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts.

Jogging Herentals-Tielen

Op zondag 23 juni organiseert vzw Tjak een jogging van Herentals naar Tielen. De jogging van 23 kilometer start om 12.50 uur op het parkeerterrein van het sportcentrum Sport Vlaanderen aan de Vorselaarsebaan. Rond 14 uur start de natuurloop van 14 kilometer. De politie zorgt voor begeleiding.

Activiteiten van de Vlaamse Wielerschool

Van maandag 1 tot vrijdag 5 juli organiseert de Vlaamse Wielerschool de jaarlijkse Ronde van de Aspiranten. De ronde is geen wedstrijd maar bestaat uit begeleide dagtochten met veel leuke fietsproeven. De ronde eindigt op 5 juli op de Grote Markt in Herentals.

Enkele weken later is er ook een Ronde van de Miniemen voor jonge wielrenners van negen tot elf jaar. Die start op maandag 5 augustus aan basisschool Leertuin in de Populierenlaan en komt daar vrijdagnamiddag 9 augustus terug aan. Op maandag 5 augustus is er tussen 9 en 10 uur geen verkeer mogelijk in de Larikslaan. Er geldt ook een parkeerverbod.

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Aankoop glasbakken

Elke nieuwbouwwoning in Heist-op-den-Berg krijgt standaard een blauwe
glasbak. Als je glasbak beschadigd of verdwenen is, kan je een nieuwe krijgen
bij het Onthaal in het gemeentehuis. Omdat de voorraad glasbakken bijna
uitgeput is, beslist het college om 400 nieuwe glasbakken te bestellen bij IOK
Afvalbeheer tegen een jaarlijkse huurprijs van 800 euro, en dit gedurende vijf
jaar.

Wegen- en rioleringswerken Zonderschotsesteenweg

Het college gaat akkoord met het project wegen- en rioleringswerken
Zonderschotsesteenweg (zijstraatje – toegangsweg naar kerkhof). De raming
bedraagt 246.326,01 euro inclusief btw, waarvan de kosten als volgt verdeeld
zijn: 68.566,71 euro ten laste van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg 177.759,30 euro ten laste van Pidpa  

Uitbetaling maatschappelijk waardevolle en gemeenschapsvormende projecten

Heistse jeugdverenigingen en jeugdafdelingen die een maatschappelijk waardevol of gemeenschapsvormend project uitvoeren, kunnen hiervoor subsidies
krijgen van het lokale bestuur. Voorbeelden van zulke projecten zijn:
kerstbomen ophalen, zwerfvuil opruimen, helpen in een woonzorgcentrum,
helpen bij de nieuwjaarsdrink, … Een totaal bedrag van 3.999 euro wordt
verdeeld onder acht jeugdverenigingen/jeugdafdelingen.