Nieuwsbrief van de stad Herentals

Burgemeester en schepenen houden maandelijkse zitdag in Noorderwijk en Morkhoven

Het college van burgemeester en schepenen organiseert vanaf april maandelijkse zitdagen in Noorderwijk en Morkhoven. In het Dorpshuis van Noorderwijk vindt de zitdag elke voorlaatste maandag van de maand plaats, in het Dorpshuis van Morkhoven elke laatste maandag van de maand. Van 18 tot 19 uur zijn er telkens twee schepenen aanwezig. U kunt bij hen terecht met al uw ideeën en voorstellen voor een bruisend Noorderwijk, Morkhoven en Herentals.

Het stadsbestuur wil sterk inzetten op burgerparticipatie. Een nauw contact met de inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is een goede manier om deze burgerparticipatie vorm te geven. Naast de zitdagen in Noorderwijk en Morkhoven blijven de collegeleden ook bereikbaar tijdens de zitdagen in het administratief centrum en na afspraak. Voor meer informatie kunt u terecht op www.herentals.be/schepencollege.

Jaagpad naast Kempisch kanaal onderbroken tijdens aanleg fietsbrug

De provincie Antwerpen legt een fietsbrug aan over het Kempisch Kanaal. De werkzaamheden startten op 21 maart en duren tot augustus. In deze periode is het jaagpad tussen de Zavelbosstraat  en de jachthaven onderbroken. Fietsers volgen een omleiding via de Zavelbosstraat, Sint-Jobsstraat, Kruisboogstraat, Musketstraat en Schuttersstraat.

De fietsbrug maakt deel uit van de nieuwe fietsostrade F105. Die begint aan het station van Herentals en loopt langs de spoorweg over Olen, Geel en Mol tot in Balen. Met een totale afstand van 36 kilometer zorgt ze ervoor dat u veilig en vlot door de Kempen kunt fietsen.

Doorgang Belgiëlaan-Hikstraat afgesloten tijdens werkzaamheden

Van maandag 1 april tot vrijdag 26 april laat Proximus werken uitvoeren op de Belgiëlaan. De werfzone bevindt zich aan de rechterzijde van de straat in de richting van het centrum naar het station. Tussen de Goudbloemstraat en het Gandhiplein wordt er niet gewerkt op de grote baan, maar op de zijbanen aan Colruyt en Basic-Fit. Er is hinder op het voetpad, het fietspad en de parkeerstrook. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, behalve ter hoogte van de Hikstraat. Daar is de doorgang met de Belgiëlaan afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de Fraikinstraat.

Paaskermis op de Grote Markt

Van zaterdag 20 tot woensdag 24 april staat de paaskermis op de Grote Markt. Het stadsbestuur opent de kermis officieel op zaterdag 20 april om 18 uur met een rondgang over de kermis. Fanfare Zucht naar Kunst zorgt voor muzikale begeleiding en de paashaas deelt paaseitjes uit. De kermis is elke dag open van 14 tot 21 uur. Op zondag start de kermis al om 13 uur. Op woensdag 24 april is het familiedag. Kermissen is dan goedkoper.

Om alles vlot te laten verlopen, is de Grote Markt autovrij van woensdag 17 april om 7 uur tot donderdag 25 april om 12 uur. In het Hofkwartier, de Zandstraat (tussen Grote Markt en Collegestraat), de Koppelandstraat (tussen Grote Markt en Nonnenstraat) en de Kloosterstraat is er in die periode geen doorgaand verkeer mogelijk. Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven.

Het multifunctioneel terrein op de Herenthoutseweg is voorbehouden voor de kermiskramers van maandag 8 april om 8 uur tot vrijdag 26 april om 17 uur. Ook in de Oud-Strijderslaan is het verboden te parkeren tussen de Sint-Jobsstraat en de ovonde van maandag 15 april om 8 uur tot woensdag 17 april om 16 uur.

Week van de Amateurkunsten 2019

De landelijke Week van de Amateurkunsten (WAK) kende haar laatste editie in 2018. Maar in Herentals houden we nog één editie van 28 april tot en met 5 mei. The Legends, Tabula Rasa, Harmonieorkest Sint-Jozefscollege, het Koninklijk Sint-Franciscuskoor en het koor Canta Libre nemen deel aan deze laatste Herentalse WAK. De leden laten u graag meegenieten van hun kunst en muziek. U vindt het volledige programma in de Stadskrant van april en op www.herentals.be/WAK.

Golfclub Witbos krijgt subsidie voor toegankelijk toilet

Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie van voor sportinfrastructuurwerken toe aan Golfclub Witbos. De sportclub wil een G-sportwerking opstarten en laat daarom een nieuw toilet installeren dat toegankelijk is voor G-sporters. Ook de deuropening en de toegangsweg moeten aangepast worden zodat het toilet goed bereikbaar is. De subsidie bedraagt 50 procent van de kostprijs met een maximum van 5.700 euro.

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Parkeerplaats personen met een beperking

Het college beslist een parkeerplaats voor personen met een beperking aan te
leggen in de Oude Gendarmeriestraat in Heist-centrum, ter hoogte van huis-
nummers 12-14. De plaats sluit aan bij de parkeersvrije zone aan het kruispunt
met de Velodroomstraat. De parkeerplaats krijgt een blauwe markering met
rolstoelpictogram en wordt aangegeven door een verkeersbord.

Renteloze lening KLJ Wiekevorst

Heistse jeugdverenigingen die hun lokalen renoveren of vernieuwen, kunnen hiervoor een renteloze lening krijgen van het gemeentebestuur. KLJ Wiekevorst
diende in dit kader een aanvraag in bij team Sport en Jeugd voor de bouw van
nieuwe lokalen. Het college gaat akkoord met de aanvraag en kent een renteloze
lening van 30.000 euro toe aan KLJ Wiekevorst. Aangezien de bouwwerken al
vergevorderd zijn (de ruwbouw is zo goed als klaar), krijgen zij het bedrag in één
keer uitbetaald. KLJ Wiekevorst zal dit bedrag over een termijn van 10 jaar
terugbetalen.

Verlichting parking Vlinderstraat

Het college beslist om openbare verlichting te plaatsen aan de toegang van de
parking in de Vlinderstraat. Eandis zal er drie verlichtingspalen plaatsen. De kost-prijs hiervan bedraagt 3.018,18 euro inclusief btw. 

Nieuwe seniorenraad

Op donderdag 28 februari 2019 werd de algemene vergadering van de senioren-raad samengeroepen en werden er verkiezingen georganiseerd om een nieuw
dagelijks bestuur samen te stellen. Volgende personen werden verkozen om te
zetelen in het dagelijks bestuur: Roger Oeyen, voorzitter Tilly Van Hemelen,
ondervoorzitter Annie Verhaegen, secretaris Eric Van Bogaert, penningmeester Maria Verhoeven, bestuurslid Gilbert De Maeseneer, bestuurslid Marc Brabants,
bestuurslid Johnny Ooye, bestuurlid Noëlla Vermunicht, bestuurslid Joris Welters, bestuurslid. De gemeenteraad keurt deze samenstelling goed.

Wegen- en rioleringswerken Zonderschotsesteenweg

De gemeenteraad keurt het bestek en de raming goed voor het uitvoeren van
wegen- en rioleringswerken in de Zonderschotsesteenweg (zijweg naar kerkhof). De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure en wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.

Nieuwsbrief van de stad Herentals

Shop in Thals op 6 en 7 april

Op zaterdag 6 en zondag 7 april trappen de handelaars van het stadscentrum het zomerseizoen op gang met een nieuwe editie van Shop in Thals. Met vijf catwalks verandert de Zandstraat in één grote modeshow. Op de Grote Markt staan foodtrucks, extra terrassen en springkastelen. Op zondagnamiddag zijn de winkels open van 13 tot 17.30 uur en vindt het historische Spel van de Roetaert plaats. Vanaf 14 uur is er een kinderdisco en om 15 uur start het konijnenvangen.

Aangepast verkeersreglement

  • Van zaterdag 6 april om 11 uur tot zondag 7 april om 19 uur is de Zandstraat autovrij. De doorgang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden. Het eenrichtingsverkeer in de Wasserijstraat wordt opgeheven.
  • Op de zuidkant van de Grote Markt (tussen Kerkstraat en Koppelandstraat) geldt er een parkeerverbod van zaterdag 6 april om 11 uur tot zondag 7 april om 19 uur. Op zondag 7 april, van 8 tot 19 uur, is er enkel plaatselijk verkeer toegestaan. Het Lantaarnpad en de Kloosterstraat blijven bereikbaar.
  • Op de noordkant van de Grote Markt (tussen Koppelandstraat en Hofkwartier) is er geen verkeer mogelijk op zondag 7 april, tussen 8 en 19 uur. Er geldt ook een parkeerverbod. In de Koppelandstraat wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven tussen de Grote Markt en de Nonnenstraat.

Zandstraat winkelwandelstraat

Van 5 april tot 12 oktober kunt u elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur en elke zaterdag van 11 tot 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen in de Zandstraat. Er is geen autoverkeer toegestaan tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat. De doorgang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden.

IJsselsteinse schaakclub op bezoek in Noorderwijk

Op zaterdag 30 maart ontvangt Schaakclub Noorderwijk de leden van de schaakclub uit onze Nederlandse zusterstad IJsselstein. De ontmoeting vindt plaats in het Dorpshuis van Noorderwijk. Om 13.30 uur starten de clubs aan een schaaktornooi. Het is reeds de vierde keer dat Herentals en IJsselstein dit tornooi tegen elkaar aangaan. Voorlopig is de stand 2-1 voor IJsselstein. Schaakclub Herentals hoopt dan ook om de stand dit jaar terug gelijk te brengen. Ook schaakliefhebbers die nog geen lid zijn van de schaakclub zijn die dag welkom. U vindt altijd wel iemand om een vrijblijvend potje schaak mee te spelen.

Het stadsbestuur ondersteunt activiteiten die de goede banden tussen het verenigingsleven in Herentals en IJsselstein onderhouden. Schaakclub Noorderwijk kan dan ook rekenen op een bijdrage van 250 euro van de stad.

Twee nieuwe asverschuivingen om snelheid verkeer te doen dalen in Heieinde in Oevel

In de loop van de maand plaatst de gemeente op twee plaatsen in Heieinde bijkomende asverschuivingen. Die moeten ervoor zorgen dat er minder snel gereden wordt in deze straat. De asverschuivingen komen er ter hoogte van huisnummers 51-56 en 102-104. Er stond al een asverschuiving ter hoogte van huisnummers 69-72. Die blijft ook staan.

Het gaat telkens over een baken met rood-witte strepen omringd door vier brede plooibare plastieken paaltjes. Verkeersborden geven aan welke rijrichting voorrang heeft. Heieinde is de verbindingsstraat tussen de Tongerlostraat en de Nijverheidsstraat in Oevel.

Theater door Circus Ronaldo

Circus Ronaldo treedt dit weekend drie keer op in hun tent langs Sportpark De Beeltjens in het Kasteelpark in Westerlo. De voorstellingen van vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart zijn volledig uitverkocht. Enkel voor zondag 24 maart zijn er nog tickets over. Zin om te komen kijken naar de theatrale circusvoorstelling Fidelis Fortibus? Reserveer dan snel je ticket op Webshop Westerlo. Prijs? 12 euro.
 

Snoeiwerken aan laanbomen Meulemanslaan Tongerlo

De kans is groot dat je deze week in de Meulemanslaan tussen de abdij en Cevo in Tongerlo een mobiele werf tegen komt. Het gaat om hoogtewerkers van de firma Bomen Geerts. Die voeren in opdracht van de gemeente snoeiwerken uit aan de laanbomen. Daarbij verwijderen ze de dode takken en verzorgen ze de bomen zodat ze nog heel lang meekunnen.

Infomarkt over verkaveling in binnengebied De Reid op donderdag 28 maart

Op donderdag 28 maart van 17 tot 21 uur organiseert IOK een infomarkt over een plan om het binnengebied tussen Busselen, De Reid en de Kerkhofstraat in Oosterwijk te ontwikkelen. Die infomarkt vindt plaats in het Klokkenhof in de Kerkhofstraat 12 in Oosterwijk. Je kan er doorlopend terecht.

In januari was er al een eerste openbaar onderzoek en een infovergadering. De aanbevelingen en bezorgdheden van de omwonenden hebben er voor gezorgd dat IOK de plannen heeft bijgesteld. Over dat aangepaste plan is er in april een nieuw openbaar onderzoek, voorafgegaan door deze infomarkt.

Scholen staken woensdag, Kinderclub open voor en na school

Morgen, woensdag 20 maart, wordt er gestaakt in de meeste scholen, ook in Westerlo. Scholen zorgen die voormiddag voor opvang van kinderen die niet thuis kunnen blijven, maar hoe zit dat met de Kinderclub voor en na schooltijd?

De Kinderclub is de dienst voor buitenschoolse kinderopvang van de gemeente en staakt dus niet. Dat wil zeggen dat je, zoals anders, er ’s morgens van 7 uur tot het begin van de school terecht kan en ’s middags na schooltijd tot 18 uur. Ook het busvervoer van school naar de Kinderclub is verzekerd. De Kinderclub neemt niet de opvangtaak tijdens schooltijd over, maar alle kinderen die toch naar school gaan, kunnen voor en na school op hun vertrouwde opvanglocaties terecht.

Lid worden van het Noord-Zuidoverleg?

Het Noord-Zuidoverleg, de adviesraad voor mondiaal beleid, brengt Noord-Zuidorganisaties die actief zijn in Heist-op-den-Berg en individuele Heistenaars die zich willen engageren voor een betere wereld, samen.  

Als lid van het Noord-Zuidoverleg hou je mee de vinger aan de pols van het mondiale beleid in Heist-op-den-Berg via het uitbrengen van advies over Noord-Zuidaangelegenheden aan het college van burgemeester en schepenen en werk je mee aan een verdraagzame, op solidariteit gerichte gemeente met respect voor ieders eigenheid.

Wil je je graag mee inzetten voor een sterk mondiaal beleid in Heist-op-den-Berg? Of wil je je engageren als voorzitter of ondervoorzitter van dit overleg?

Bezorg dan vóór 5 april je kandidatuur – naam, adres, mail, telefoon- of gsm-nummer en motivatie (in één zin) – aan Intje Van kerckhoven, Heist in de Wereld, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg of

ivk@heist-op-den-berg.be.

Je vindt de statuten en de engagementsverklaring van het Noord-Zuidoverleg op www.heist-op-den-berg.be/noord-zuidoverleg

Graag verwelkomen we je op het volgende Noord-Zuidoverleg op dinsdag 16 april 2019 om 20 uur in CC Zwaneberg, zaal 5.