Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen

Westerlo bereidt zich voor op de legislatuur 2019-2024. Ondertussen is niet alleen de samenstelling, maar ook de verdeling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen bekend.

Burgemeester Guy Van Hirtum: algemeen beleid, veiligheid, politie en brandweer, intergemeentelijke samenwerking en landbouw. Schepen Tinne Wuyts: personeel en arbeidsveiligheid, ruimtelijke ordening, gelijke kansen, bevolking, jeugd en personen met een beperking. Filip Verrezen: openbare werken, gebouwen en monumenten, financiën, lokale economie, feestelijkheden en erediensten. Kelly Verboven: communicatie en burgerparticipatie, onderwijs en kunstonderwijs, kinderopvang, senioren, internationale relaties, bibliotheek en dierenwelzijn. Kristof Welters: mobiliteit en fietsbeleid, toerisme, cultuur, sterke dorpen, tewerkstelling, vrede en ontwikkelingssamenwerking. Clyde Tai-Apin: sport, gezondheid, milieu en klimaat, gezin en ict. Paul Helsen: voorzitter bijzonder comité sociale dienst, sociale zaken en OCMW, armoedebestrijding en wonen.

De laatste gemeenteraad van deze legislatuur vindt plaats op maandag 17 december om 20 uur in Veiligheidscentrum De Marly.

Sluit Menu