Buitenschoolse kinderopvang in Heist wordt gecentraliseerd op Boonmarkt

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) zorgde tot nu toe voor elk van de scholen van Heist-op-den-Berg (15 locaties in totaal) nog voor opvang. Momenteel worden de scholen gebeld om te horen waar er kinderen zijn. Waar nodig worden de locaties vanavond nog bemand.

Vanaf vrijdag 20 maart tot en met zondag 19 april wordt de Boonmarkt in Hallaar als centrale opvang  geactiveerd en sluiten de individuele opvanglocaties van de BKO aan de scholen. De BKO blijft in nauw contact met de scholen. Die hebben een goed zicht op wie komt en wie niet, de meeste scholen werken ook al met voorinschrijvingen. Het gaat vooralsnog over zeer weinig kinderen. Centralisatie is dus zeker verantwoord en aangewezen.

Kinderen kunnen op de Boonmarkt terecht voor vooropvang (vanaf 7 uur), dagopvang en/of naopvang (tot 18 uur).

De Vlaamse scholen hebben nieuwe richtlijnen gekregen na overleg tussen de onderwijskoepels, de sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs. Hen wordt gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken in een cruciale sector zoals de zorg of distributie, kinderen in een medische of sociale kwetsbare situatie, en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.

Alle Heistse scholen behalve de vestiging van Grootlo, wijkschool Booischot en ’t Goortje zorgen voor die drie groepen dan ook nog voor dagopvang tijdens de schooluren. Maar er zal geen voor- en na opvang ter plaatse in de scholen meer zijn.

De BKO volgt dezelfde richtlijn en organiseert opvang voor de bovenvermelde drie groepen van gezonde kinderen.

Er rijden geen bussen tussen de Boonmarkt en de scholen. De ouders die hun kind in dagopvang naar de school willen laten gaan en voor of na naar de Boonmarkt, staan dus zelf in voor eventueel vervoer tussen de scholen en de Boonmarkt.

Alle ouders worden gevraagd om de BKO minimaal 24 uur vooraf via mail (bko@heist-op-den-berg.be) of telefoon (015 25 76 98 ) te contacteren als ze een kind naar de Boonmarkt willen brengen. Je kan de BKO bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur. Voor opvang op 20 maart wordt afgeweken van de 24 uren-regel en kunnen ouders vandaag nog inschrijven.

De mogelijkheden zijn vooropvang, dagopvang en/of naopvang. Je betaalt het tarief van de schoolvrije dagen (4,60 euro voor opvang minder dan 3 uren, 7 euro voor opvang tussen 3 en 6 uren, 13 euro voor opvang langer dan 6 uren). Kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig komen, krijgen 25% korting. Ook de vrijetijdskaart is van toepassing.

De BKO zal het aantal ingeschreven kinderen nauw opvolgen en indien nodig opnieuw meerdere locaties openen als dit nodig is om de gezondheid te garanderen.

Op Vlaams niveau werd beslist dat alle sportkampen, speelplein- en jeugdactiviteiten geannuleerd moeten worden; Zo gebeurt het dan ook in Heist-op-den-Berg. Wie zijn kind al inschreef, wordt op de hoogte gebracht van de annulering.

Het lokale bestuur trekt de noodopvang daarom door naar de paasvakantie, dus tot en met 19 april. De scholen sluiten in de paasvakantie en voorzien dus ook geen opvang. De (betalende) BKO-noodopvang is dan het alternatief. Het systeem van minimaal 24 uur vooraf inschrijven blijft hiervoor behouden.

Sluit Menu