Benefiet Annita schenkt 5.000 euro aan ALS-Liga

Op zondag 10 maart vond er in de polyvalente zaal in Voortkapel een benefiet plaats voor Annita Verheyden, die lijdt aan ALS, een zenuwziekte die de spieren aantast.

De benefiet was op alle vlakken een onverhoopt succes en bijna 7 weken later heeft het organisatiecomité zicht op de opbrengst ervan.

Jef Rens: ‘Dankzij alle helpende handen, sponsors, bezoekers, … overtrof Benefiet Annita al onze verwachtingen! Ondanks het slechte weer was Voortkapel voor een dag het warmste dorp van Vlaanderen! Op voorhand hadden we op vraag van Annita en haar familie beslist dat er een aanzienlijk deel van de opbrengst naar de ALS-Liga zou gaan. We zijn dan ook zeer verheugd om te kunnen melden dat we hen tijdens de Warmste Week van Studio Brussel 5.000 euro zullen schenken!! Dit bedrag kan de ALS-Liga aanwenden voor onderzoek naar de ziekte en de zoektocht naar medicijnen.

De rest van de opbrengst schenken we aan Annita en Jos, zodat zij het kunnen gebruiken voor broodnodige hulpmiddelen, aanpassingen aan hun woning, enz. …’

Het organisatiecomité wil iedereen bedanken voor hun steun! Het deed Annita en de familie heel veel deugd om te zien hoe men met hen begaan is. Dat is zo hartverwarmend en geeft hen de kracht om verder te vechten tegen deze vreselijke ziekte.

Info over de benefiet:

www.benefietannita.be

facebookpagina Benefiet Annita

Hoe gezond is het verkeer in jouw straat?

De Ringland Academie lanceert de tweede editie van Straatvinken, het grootschalige wetenschapsproject met burgers rond mobiliteit. Dit jongere broertje van CurieuzeNeuzen meet niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in de straat. Duizenden burgers zullen op donderdag 16 mei één uur lang alle verplaatsingen in hun straat tellen. Wij roepen de burgers in Herenthout graag op om mee te tellen!

Op initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland brengen duizenden burgers op donderdag 16 mei van 17 tot 18 uur het verkeer in hun straat in kaart. Ze tellen het aantal en de soort verplaatsingen: te voet, met de fiets, de bus of tram, de auto …

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven onderwerpen de telresultaten vervolgens aan een analyse. Omdat het om een jaarlijks weerkerend evenement gaat, kunnen de wetenschappers nagaan of onze straten op de goede weg zijn om tegen 2030 de modal shift naar duurzamer en gezonder verkeer te bereiken.

Modal split 50/50

Een van de doelstellingen van het Toekomstverbond, in 2017 afgesloten tussen de overheid en de Antwerpse burgerbewegingen, is de realisatie van een modal split 50/50 in de Vervoerregio Antwerpen. Dat betekent dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen gebeurt op een duurzame manier: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Momenteel is dat nog maar 30 procent. In de Vervoerregio Antwerpen gaan daarom 33 gemeenten, van Beveren tot Malle en van Essen tot Lier, samen de uitdaging aan om jaar na jaar beter te scoren.

Het grootschalige burgerwetenschapsproject Straatvinken biedt daarbij een prima ondersteuning. De initiatiefnemers roepen iedereen die droomt van leefbare straten dan ook op om mee te doen.

Eén uur tellen

Meedoen kan op een heel eenvoudige manier. Maak op donderdag 16 mei slechts één uur van je tijd vrij en vink van 17 tot 18 uur aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Dat doe je met een speciaal ontwikkelde tel-app of met een papieren telformulier. Meld je vandaag nog aan via de website straatvinken.be.

We doen graag een specifieke oproep naar inwoners van volgende straten:

Astridlaan Langstraat
Boudewijnlaan Verbistlaan
Gelderstraat Vonckstraat
Heikant – tussen Uilenberg & Kapelstraat Wiekevorstse Steenweg
Itegemse Steenweg Zelle

Maar uiteraard mogen andere straten ook!

Samenwerking

Straatvinken is een initiatief van de Ringland Academie en krijgt wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven. Ondersteunende partners zijn Argenta, Datylon, Spaced en Gazet van Antwerpen. Ook de Vervoerregio Antwerpen en het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid zetten deze keer hun schouders onder het initiatief.

Meer info op straatvinken.be.

Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Vervoerregioraad Mechelen
Heist-op-den-Berg maakt deel uit van vervoerregio Mechelen. Deze bevat de gemeenten tussen Heist-op-den-Berg en Bornem, met Mechelen als grote stad. Voor elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt door de vervoerregioraad.

Gemeenten die in de vervoerregioraad zetelen, worden integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Ze geven advies over thema’s als openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming, bovenlokaal fietsroutenetwerk, lokale mobiliteitsprojecten, … De raad werkt ook concrete acties uit.

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg beslist om deel uit te maken van de vervoerregioraad Mechelen.

Verlichting parking Schrieksesteenweg
Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg wil verlichting plaatsen op de nieuw aan te leggen parking in de Schrieksesteenweg. De totale kostprijs bedraagt 15.223,16 euro inclusief btw. Het gaat om het plaatsen van 13 palen, steunen, verlichtingstoestellen, … en de aansluiting op het openbare verlichtingsnetwerk.

Onkruidbestrijding en onderhoud asfaltwegen
Het college stelt een firma aan voor onkruidbestrijding op verhardingen en een aannemer voor het buitengewoon onderhoud van asfaltwegen. De opdracht wordt telkens gegund aan de economisch meest regelmatige bieder.

Iedereen Kunstenaar

Al meer dan 10 jaar bestaan de Megascholen. Dit is een netoverschrijdende samenwerking tussen de basisscholen van Heist-op-den-Berg.

Acht scholen van de Heistse Megascholen volgen al vier jaar op rij het muzische traject ‘Iedereen Kunstenaar’. In dit traject willen de scholen de muzische disciplines beter inbedden in hun lessen en in hun totale werking. Tot de muzische disciplines behoren beeld, drama, dans, muziek, media en creatief schrijven. Het doel is niet alleen om deze beter te integreren in de scholen, maar ook om creativiteit bij de kleuters en leerlingen te stimuleren. Zo willen ze alle talenten van de kinderen én van de leerkrachten aanspreken.

Concreet volgen ongeveer 130 leerkrachten vijf keer per jaar een bijscholing onder begeleiding van Karel Moons van Ruimtevaarder. Ruimtevaarder is een kunsteducatieve organisatie die zich specifiek inzet voor talentontwikkeling en creatief leren. Karel Moons leerde de leerkrachten een methodiek om de creativiteit van kinderen te bevorderen. Daarnaast stimuleerde hij de leerkrachten om rond alle disciplines te werken (en dus niet enkel rond ‘beeld’). Tijdens de sessies krijgen de leerkrachten wat theorie mee en gaan ze zelf aan de slag om muzische lessen te maken. In alle lessen staat de creativiteit van de leerlingen centraal. Deze lessen worden ook verzameld op een gedeeld onlineplatform, een schat aan informatie.

Ruimtevaarder geeft voorbeeldlessen in de klas, zodat de manier van werken voor de leerkrachten echt concreet wordt.  Door samen te werken over de scholen heen kunnen de leerkrachten elkaar inspireren en leren ze van elkaar.  Projectwerking en buurtwerking kwamen ook reeds aan bod. Zo werken de scholen ook samen om een digitaal omgevingsboek te maken waarin ze informatie over de ruime buurt met elkaar delen.

De onderwijsinspectie maakte duidelijk dat het met het muzische vorming in basisscholen slecht gesteld is. Leerlingen kunnen in die lessen zelden creatief zijn. Daarnaast is het voor leerkrachten moeilijk om kunst van kinderen zinvol te beoordelen, laat staan dat scholen erin slagen om de muzische evolutie van leerlingen in kaart te brengen. In de toekomst gaat ‘Iedereen kunstenaar’ daarop inzetten.

Cultuurcentrum Zwaneberg werkt het traject organisatorisch en inhoudelijk mee uit. De gemeente Heist-op-den-Berg ondersteunt dit project met een jaarlijkse financiële ondersteuning. Een project waarin creativiteit van kinderen en het delen van knowhow en praktijk over scholen en netten heen centraal staan: een schoolvoorbeeld en een schoon voorbeeld van duurzame samenwerking!

Heb je interesse om eens een vormingssessie bij te wonen? Dat kan op volgende data: ma 25 februari, do 21 en ma 25 maart 2019. Gelieve een seintje te geven aan Veerle Boesmans, veerle@zwaneberg.be

Theatergroep Hoogspanning uit Beerse Pakt Uit!

“Schöne Blumen” is een term die Duitse toeristen van seksparadijzen aan meisjes geven… meisjes waar ze hun frustraties via hun verzuurde sappen aan kwijtraken.

Hoogspanning laat u genieten van de zinnenprikkelende paaldansen en de suggestieve muziek. Willens nillens zal u ook getuige zijn van wat er tussen de palen gebeurt: 

-een meisje op zoek naar een manier om voor haar kind te zorgen, 

-een jongeman op zoek naar zichzelf, 

-een paar anderen hopeloos op zoek naar aandacht, liefde en geborgenheid. 

En dan is er nog de uitbaatster van de uitgebloeide zaak die niet liever wil dan dat haar Schöne Blumen met haar verzuipen. Een pop-up cabardouche in ons eigen Beerse… niet voor gevoelige zielen, niet voor watjes, … 
Wij beloven het beschaafd te houden. U ook?    

speeldata

Vrijdag 10 mei

Zaterdag 11 mei

Zondag 12 mei

Dinsdag 14 mei

Zondag 19 mei

Donderdag 23 mei

Vrijdag 24 mei

Zaterdag 25 mei

Zondag 26 mei

Woensdag 29 mei

Lage Heide 5/1 te Beerse
www.hoogspanning.be

Nieuwsbrief van de stad Herentals

Urban trail zet stadspersoneel in beweging

Op dinsdag 14 mei neemt het stadspersoneel deel aan een urban trail. Dat is een bijzondere wandel- en looptocht die niet alleen door de centrumstraten gaat, maar ook dwars doorheen stedelijke gebouwen. De wandelaars en lopers vertrekken tussen 12 en 13 uur aan het administratief centrum. Van daaruit gaan ze naar de Lakenhal, de schouwburg van cc ’t Schaliken, het Koetshuis, de bibliotheek, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en De Vossenberg om tegen 14 uur te eindigen in zaal ’t Hof. Ervaren lopers kunnen kiezen voor een uitgebreider parcours langs het Netepark en het arboretum van Le Paige.

De urban trail is een organisatie van de sector vrije tijd van de stad. Elke sector van de stad organiseert dit jaar een sportieve activiteit voor al het personeel. Deze zogenaamde sector challenges maken deel uit van het project ‘Bewegen op het werk’. Zo probeert de stad haar personeel aan te zetten om meer te bewegen. Sport Vlaanderen riep de stad Herentals eind vorig jaar dan ook uit tot beste gemeente van de provincie Antwerpen op het vlak van sport op het werk.

Historische wandelzoektocht naar Kruisberg

Wilt u het rijke cultureel-historische erfgoed van Herentals leren kennen en tegelijk de schoonheid van de prachtige natuur op de Kempische Heuvelrug ontdekken, neem dan deel aan de historische wandelzoektocht op zondag 19 mei. De zoektocht is een organisatie van Herentaldum, de heemkundige werkgroep van de Herentalse Geschiedkundige Kring, met medewerking van Ter Vesten. U kunt tussen 13 en 15 uur starten aan kasteel Le Paige (Nederrij 135). Daar ontvangt u een routebeschrijving en een twintigtal opdrachten die u onderweg moet oplossen. Wie de ingevulde vragenlijst vóór 18 uur binnenbrengt in kasteel Le Paige maakt kans op een mooie prijs. U betaalt 2 euro per deelnameformulier.

Wordt u lid van de nieuwe cultuurraad?

Al vijftig jaar lang komt de cultuurraad op voor de belangen van de Herentalse culturele en socioculturele verenigingen. De cultuurraad werkt samen met het stadsbestuur aan de uitbouw van een kwaliteitsvol cultureel leven in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Nu er een nieuw stadsbestuur is, wordt ook de cultuurraad opnieuw samengesteld. Zowel (socio-)culturele verenigingen uit Herentals als individuele Herentalse burgers met een hart voor cultuur kunnen lid worden. U kunt zich aanmelden tot 15 mei.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de cultuurraad (info@cultuurraadherentals.be) of met de dienst cultuur en toerisme (cultuurcentrum@herentals.be, tel. 014-21 90 88).

Nieuwsbrief Westerlo 133

Vandaag is het Buitenspeeldag!

Op woensdag 24 april van 13.30 tot 16 uur is het Buitenspeeldag in het Kasteelpark in Westerlo. Lagereschoolkinderen kunnen zich komen uitleven en ravotten in de buitenlucht, ook als het zou regenen! Kinderen spelen er zelfstandig. De jeugddienst, sportdienst en Kinderclub zorgen voor begeleiding.

De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig. Neem een ingevuld toegangsticket mee zodat de begeleiders de nodige contactgegevens hebben. De toegangsticketten vind je op www.westerlo.be en ter plaatse aan de inkompoort.

Foodfestival op 26, 27 en 28 april

Op 26, 27 en 28 april openen we het toeristisch seizoen met een foodfestival in het betoverend park van kasteel Jeanne de Merode. Je kan er genieten van heel wat lekkers op het gezelligste terras van de Kempen.

Het Foodfestival is open op vrijdag van 18 tot 24 uur, op zaterdag van 13 tot 24 uur en op zondag van 12 tot 22 uur. Ontdek naast een handvol trouwe chefs van het eerste uur, ook tal van nieuwe foodtrucks. Het hele weekend zijn er ook dj’s en live muziek met onder andere Diamonds on the Rocks, de ultieme Neil Diamond tributeband. Ook voor kinderen en jongeren is er heel wat te doen op het foodfestival.

Erfgoeddag op zondag 28 april

Erfgoeddag vertelt op zondag 28 april een verhaal over vakmanschap, ambachten en ateliers. In het heemmuseum in de Sint-Michielsstraat in Oevel zijn demonstraties foto-ontwikkeling, smederij, airbrush en zeeldraaien. Je kan ook terecht bij kunst- en restauratieatelier Bart Keutgens, ambachtelijk roomijs De Beeltjes, instrumentenbouw Westelfolk, grafisch ontwerpbureau Studio Mira, Den Hof van Jeanne (imkers), tattooshop Nils Lamain, de Beddermolen (graan malen en brood bakken) en goudsmid Elke Stuyck.

Met als thema ‘Hoe maakt u het?’ richt deze dag zich op mensen die gepassioneerd bezig zijn met een oude of nieuwe ambacht. Je kan op eigen houtje een toer maken langs verschillende plaatsen waar vakmensen hun ambacht tonen. Sommige ateliers zijn doorlopend open, bij andere kan je erecht op vaste tijdstippen. Vooraf reserveren is niet nodig, de toegang is gratis. Meer info op www.westerlo.be.

Infovergadering over slachthuis Oevel op donderdag 2 mei

Op donderdag 2 mei om 20 uur is er in De Biehal in de Sint-Michielsstraat 8 in Oevel een infovergadering over de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag van Sus Campiniae voor het slachthuis van Oevel in de Nijverheidsstraat.

Die infovergadering past in het openbaar onderzoek naar die aanvraag. Dat loopt nog tot 14 mei. De firma vraagt bij de provincie opnieuw een vergunning aan voor de exploitatie van het slachthuis en voor een aantal stedenbouwkundige handelingen waarmee ze de toegang wil verbeteren en de milieuhinder wil verminderen. De firma vroeg in 2014 een vergunning voor de exploitatie en bouw van het slachthuis, in eerste instantie kreeg ze die ook, maar in 2018 werd de milieuvergunning, na vernietiging door de Raad van State, door de minister geweigerd.

Infoavond over zindelijkheid bij kinderen op donderdag 25 april

Wanneer kan een kind zindelijk worden overdag en wanneer ‘s nachts? Hoe pak je het aan en hoe verloopt dat proces? Voor een antwoord op deze en andere vragen is er op donderdag 25 april van 19.30 tot 21 uur een infoavond. Een psychopedagoge van Kind en Gezin geeft hierover uitleg in Lokaal Dienstencentrum TerHarte in de Verlorenkost 22 in Westerlo. Er is ook ruimte voor vragen en de uitwisseling van ervaringen.

De infoavond is er voor jonge ouders, maar ook voor kleuterjuffen en kinderbegeleiders. De toegang is gratis, inschrijven kan bij het Huis van het Kind op joke@vzwlokaalwelzijn.be of 0499 21 86 35.

Voor de zomer nog asfalteringswerken en betonherstellingen op heel wat plaatsen in Westerlo

Voor de zomer staan er op verschillende plaatsen in Westerlo asfalteringswerken, bestrijkingswerken, betonherstellingen en schilderwerken op het programma. Aannemer Hoogmartens verwittigt de omwonenden telkens enkele dagen op voorhand.

De asfaltlaag wordt vernieuwd aan de toegangsweg naar de begraafplaats van Oevel, in Teunsberg in Oevel, in Hoogveld in Oosterwijk, in een deel van Goorakker in Westerlo, in Moestoemaat ter hoogte van DAF Trucks Vlaanderen, in de Mollemanslaan, de Bovemansstraat en de Ketelstraat in Oosterwijk en in Zwarte Heide in Tongerlo. Er zijn bestrijkingswerken gepland in Truchelven, de Schuurveldstraat en de Schaapstraat in Oosterwijk, een deel van Goorakker in Westerlo, in Bijlevennen in Oevel, in de Kleuterstraat, Pasbrug en Hoge Kant in Voortkapel en in Het Locht in Heultje. In de Nieuwebaan in Voortkapel, Kamp C in Oosterwijk en in Hoog Heultje en de Grensstraat in Heultje wordt de betonlaag op een aantal plaatsen vernieuwd. Verder investeert Westerlo ook in de aanleg van fietssuggestiestroken in de Mechelsestraat in Oevel en in Goorken tussen het de Trannoyplein en de Boerenkrijglaan.

Een wereldjamboree is hét internationale scoutskamp dat om de 4 jaar georganiseerd wordt

Stel je eens voor:

Een terrein van meer dan 200 voetbalvelden in de ruige heuvels van West-Virginia!                        
Een tentenkamp waar 40.000 scouts en gidsen van meer dan 160 landen hun tent opslaan!

40 scouts & gidsen uit Herentals zullen Herentals vertegenwoordigen op de jamboree in 2019, ze vertrekken op 15/7 en keren terug naar België op 3/8/2019.

Deelnemen kost geld, te meer omdat wij met de rijkere landen ervoor zorgen dat de minder bedeelde landen kunnen deelnemen.

Onze bijdrage is groter, een solidair project dus.

Onze jamboree deelnemers zetten een aantal acties op poten om de deelnameprijs te milderen .

Super leuke activiteiten, zowel voor ons als voor jullie. We staan te popelen om jullie te mogen verwelkomen!

Mogen we een redactionele ondersteuning vragen?

Wie vertegenwoordigt Herentals op de Jamboree in 2019?
Je ziet de gezichten op
http://www.jamboreeherentals.be

101 Rode Kruisvrijwilligers klaar voor Antwerp 10 miles & Marathon

Zondag 28 april vindt de 34ste editie van de Antwerp 10 Miles & Marathon plaats. Meer dan 35.000 lopers tonen zich vanaf 9u ’s ochtends weer van hun meest sportieve kant. Rode Kruis-Vlaanderen staat ook dit jaar klaar om lopers te ondersteunen en te helpen waar nodig.

Extra maatregelen

In 2018 verzorgden we in totaal zo’n 268 deelnemers. Omdat het die dag zo warm werd, waren de meeste van hen bevangen door de hitte. Het ziet er naar uit dat de temperaturen dit jaar minder de pan uit zullen swingen, maar onder het motto ‘een voorbereide vrijwilligersploeg is er twee waard’ worden toch enkele extra maatregelen genomen: hulpverleners krijgen een extra briefing over hyperthermie (oververhitting), de communicatiestructuur werd geoptimaliseerd zodat de samenwerking met politie, brandweer en de reguliere ziekenwagens vlekkeloos kan verlopen, de hulppost op de Grote Markt wordt uitgebreid zodat die eenvoudig ingezet kan worden als Vooruitgeschoven Medische Post wanneer er opnieuw een grote toeloop zou zijn van slachtoffers en we doen zoveel mogelijk aan ‘live registratie’, waardoor we steeds weten hoeveel slachtoffers er aanwezig zijn in onze hulpposten. Zo kunnen we nog sneller ingrijpen en opschalen als dat nodig blijkt.

Bovendien helpen we dit jaar anderen helpen: we maken 2 MUG-teams mobiel door hen elk een ziekenwagen van het Rode Kruis te bezorgen.

Meer dan honderd hulpverleners op post

Krijgen lopers tijdens de wedstrijd last van blaren, speelt een appelflauwte hun parten of komen ze ten val? Dan staan onze 101 hulpverleners steeds klaar om te helpen. Zij zijn verdeeld over 3 vaste, 2 tijdelijke en 4 mobiele hulpposten. 7 ziekenwagens brengen gekwetsten naar de hulpposten of van de hulpposten naar het ziekenhuis. Omdat de lopers en toeschouwers zich voortdurend verplaatsen worden ook  een aantal interventiewagens en –fietsen ingezet. Ook aan de finish zijn meerdere interventieploegen voorzien. Zij zullen te voet mogelijke slachtoffers opvangen en begeleiden naar de hulppost. Elke hulppost en elk interventieteam is bovendien uitgerust met een AED-toestel, met in totaal 25 beschikbare toestellen.

Liever voorkomen dan genezen

Lopers die tijdens het lopen zo min mogelijk last willen krijgen van ongemakken houden best rekening met deze tips:

 • Drink de dagen vóór de wedstrijd voldoende water. Vermijd dranken die je lichaam uitdrogen, zoals koffie, frisdrank en alcohol.
 • Ook tijdens de Marathon en de 10 Miles is het belangrijk om regelmatig kleine hoeveelheden vocht op te nemen om uitdroging te voorkomen. Bij zo’n lange inspanning kan je water of sportdrank drinken.
 • Eet minstens drie uur vóór de start een maaltijd met trage suikers. Vezels kunnen voor darmlast zorgen. Kies daarom voor wit brood, pistolets of witte pasta. Kort voor de wedstrijd kan je snelle suikers nuttigen, bv. een rijpe banaan of 15 cl sportdrank of druivensuiker.
 • Test je schoenen, sokken, short en t-shirt op voorhand uit over een langere afstand. Anders loop je kans op kleine ongemakken die je prestatie én het plezier beïnvloeden.
 • Wil je pijnlijke spierkrampen vermijden? Doe dan rekoefeningen (stretchen) voor én na de loopwedstrijd.
 • Loop op je eigen tempo, forceer jezelf niet.
 • Zorg voor een cooling-down na de wedstrijd zodat je spieren kunnen ontspannen.

Rode Kruis-Vlaanderen wenst iedere loper een veilige een succesvolle Marathon of 10 Miles toe!

De Antwerp 10 Miles & Marathon in cijfers

 • 101 Rode Kruisvrijwilligers
 • 9 hulpposten
  • 3 vaste
  • 2 tijdelijke
  • 4 mobiele
 • 7 ziekenwagens
 • 25 AED-toestellen

Updates over aantal slachtoffers en aard van de verwondingen

Rode Kruis-Vlaanderen krijgt van zijn teams ter plaatse op regelmatige tijdstippen updates over het aantal gewonden en de aard van de verwondingen. Vlak na deze momenten is het mogelijk om updates te communiceren naar media die ernaar vragen:

 • 14u: (bijna) na de marathon.
 • 15u30
 • 16u 30
 • 17u45

Proef Heist bestaat 5 jaar!

De Week van de Korte Keten

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. In de Week van de Korte Keten zetten organisaties en producenten lokale producten in de kijker.

Op 7 en 8 mei kan je deelnemen aan een tof­fe rondleiding in de wijngaard op de flanken van de Heistse berg. Nadien neemt wijnboer Louis Moons je mee naar de productieruimte om een blik achter de schermen te werpen. De avond wordt afgesloten met een gezellige degustatie, voor de -16-jarigen is er een appelsapje voorzien en zij kunnen mee de geitjes voederen.

Praktisch

 • 7 en 8 mei van 19 tot 22 uur in de Hollestraat
 • Info en inschrijven bij Louis Moons, lomosranch@gmail.com, 0479 26 95 69
 • Prijs: 15 euro, -16 jaar 5 euro

Op zondag 12 mei kan je aanschuiven bij de Proef Heist BBQ Deluxe, een gezellige barbecue op de boerderij voor de hele familie. Op het menu: aperitief, barbecue-buffet en dessertbuffet met koffie, alles met heel veel lokale producten. Bij goed weer eten we in de weide, bij slecht weer onder een van de hangars aan de stallen. Je kan komen smullen om 12 of om 16 uur. Nadien kunnen de geïnteresseerden nog een spelletje boerengolf spelen. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt, dus snel zijn is de boodschap!

Praktisch

 • 12 mei om 12 of 16 uur bij De Witte Lelie in Wiekevorst
 • Inschrijven bij Toerisme Heist-op-den-Berg of op www.proefheist.be  
 • Prijs: 30 euro, -12 jaar 20 euro

Vaderdagmand

De Heistse moeders kon je al twee jaar verras­sen met een origineel en superlekker geschenk. Dit jaar zien we ook de vaders niet over het hoofd. Kies voor de heerlijke streekproducten van Proef Heist! Voor slechts 39 euro krijg je een mooie krat met een fles Heistse wijn, Heistse bieren, zuivelproducten, vers fruit en heerlijke dessertjes.

Praktisch

 • Bestellen kan tot en met 1 juni op www.proefheist.be of bij Toerisme Heist-op-den- Berg.
 • Afhalen kan op zaterdag 8 of zondag 9 juni van 9 tot 21 uur bij De Witte Lelie, Itegemseweg 98 in Wiekevorst.