Herenthout trekt volop de kaart van vrijwilligerswerking

Het lokaal bestuur van Herenthout doet al jaren beroep op een groot aantal vrijwilligers en wil ook in de toekomst blijven inzetten op een uitgebreide vrijwilligerswerking. Door de inzet van vrijwilligers kan het bestuur meer kwaliteit en een groter aanbod van zijn dienst- en hulpverlening bieden aan zijn burgers en er zo ook voor zorgen dat heel wat van zijn diensten betaalbaar zijn en blijven.

Vrijwilligers hebben recht op een goede omkadering en ondersteuning vanuit de organisatie waarvoor ze zich inzetten. Het bestuur heeft daarom een interne werkgroep samengesteld om een gecoördineerd beleidskader rond vrijwilligerswerking op te maken en op te volgen.

Als eerste stap naar een volwaardig vrijwilligersbeleid heeft de werkgroep nu een visie uitgewerkt. Enkele speerpunten in de visietekst zijn:

  • het belang van vrijwilligerswerking
  • de plaats van de vrijwilliger binnen de organisatie
  • de wederzijdse verwachtingen van de organisatie en de vrijwilliger

Het bestuur stelt wel duidelijk dat vrijwilligers nooit de plaats kunnen innemen van een werknemer en dat zij ook geen eindverantwoordelijkheid dragen. Elke inbreng van vrijwilligers, groot of klein, is echter onontbeerlijk en een waardevolle surplus voor de werking van een lokaal bestuur en haar dienstverlening.

De boodschap die het gemeentebestuur wil overbrengen is dan ook duidelijk: daar waar onze beroepskrachten garant staan voor de basisdienstverlening, zorgen vrijwilligers voor de kers op de taart!