Lid worden van het Noord-Zuidoverleg?

Het Noord-Zuidoverleg, de adviesraad voor mondiaal beleid, brengt Noord-Zuidorganisaties die actief zijn in Heist-op-den-Berg en individuele Heistenaars die zich willen engageren voor een betere wereld, samen.  

Als lid van het Noord-Zuidoverleg hou je mee de vinger aan de pols van het mondiale beleid in Heist-op-den-Berg via het uitbrengen van advies over Noord-Zuidaangelegenheden aan het college van burgemeester en schepenen en werk je mee aan een verdraagzame, op solidariteit gerichte gemeente met respect voor ieders eigenheid.

Wil je je graag mee inzetten voor een sterk mondiaal beleid in Heist-op-den-Berg? Of wil je je engageren als voorzitter of ondervoorzitter van dit overleg?

Bezorg dan vóór 5 april je kandidatuur – naam, adres, mail, telefoon- of gsm-nummer en motivatie (in één zin) – aan Intje Van kerckhoven, Heist in de Wereld, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg of

ivk@heist-op-den-berg.be.

Je vindt de statuten en de engagementsverklaring van het Noord-Zuidoverleg op www.heist-op-den-berg.be/noord-zuidoverleg

Graag verwelkomen we je op het volgende Noord-Zuidoverleg op dinsdag 16 april 2019 om 20 uur in CC Zwaneberg, zaal 5.

Sluit Menu