Nieuwsbrief van de stad Herentals – Week 48

Overdekte bushalte aan het parochiecentrum van Noorderwijk

Aan de meest gebruikte bushalte van Noorderwijk kunt u voortaan beschut op de bus wachten. Deze week plaatst de firma Clear Channel er een schuilhuisje van 3,4 op 1,6 meter. Het schuilhuisje heeft open zijwanden, zodat voetgangers nog comfortabel kunnen passeren.

Koop een woonmeter bij het stadsloket

Een goede luchtvochtigheid in huis is belangrijk voor uw gezondheid en helpt u om te besparen op uw energiefactuur. Wilt u nagaan hoe het met de luchtvochtigheid in uw woning gesteld is? Koop dan een woonmeter bij het onthaal van het stadsloket. Een woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk meettoestel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis aangeeft. Bij een gunstig binnenklimaat ziet u een lachend gezichtje. Dankzij de groepsaankoop van IOK kan de stad de woonmeters aanbieden voor de voordelige prijs van 11 euro. De woonmeters zijn te koop tot 31 december.

Snoeiwerken in Stadspoortstraat en Molenvest

De komende weken krijgen de bomen in de Stadspoortstraat en de Molenvest een snoeibeurt. Deze werkzaamheden brengen enige verkeers- en geluidshinder met zich mee. De aannemer werkt telkens tussen 8 en 17 uur en maakt gebruik van een hoogtewerker, kettingzaag en hakselaar.

In de Molenvest werkt de aannemer van maandag 2 tot woensdag 4 december aan de zijde van de oneven huisnummers en van dinsdag 10 tot donderdag 12 december aan de zijde van de even huisnummers. Om het herstel van de lindebomen te bevorderen, beperkt de snoei zich dit jaar tot de dikste takken.

In de Stadspoortstraat vinden de snoeiwerken plaats op vrijdag 13 december en van maandag 16 tot donderdag 19 december. De platanen aan de zijde van Kleerroos krijgen een drastische snoeibeurt. De jongere bomen aan de zijde van de Ernest Claesstraat worden opgesnoeid.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, de snoeiwerken enkele dagen vroeger of later kunnen starten. De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur op voorhand geplaatst. Voor meer informatie kunt u steeds terecht op www.herentals.be/wegen-en-verkeer.

Herentals steunt de mensenrechten! En u?

Ook dit jaar ondersteunt de stad de eindejaarscampagne van Amnesty International. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Doe dan mee met de Schrijfmarathon. Heel de maand december kunt u brieven schrijven naar ministers en presidenten om hen te vragen een einde te maken aan schendingen van de mensenrechten. Zo kunt u tien moedige jongeren steunen die onder vuur liggen omdat ze opkomen voor anderen. U kunt uw brieven online versturen. Hebt u geen internet of stuurt u liever een echte brief? Dan kunt u van 2 tot en met 30 december terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Want élke brief telt! Het stadsbestuur zet tijdens deze periode de mensenrechten volop mee in de kijker door een groot spandoek op te hangen in het stadscentrum.

Elia organiseert infomarkt over versterking hoogspanningslijn

Op dinsdag 10 december organiseert Elia een infomarkt om u te informeren over toekomstige werken aan de hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck. U bent tussen 18 en 20 uur welkom in de Lakenhal op de Grote Markt.

Elia plant vanaf 2021 versterkingswerken aan de bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations Massenhoven (Zandhoven) en Van Eyck (Kinrooi). Dit is nodig om de toename van elektriciteitsstromen beter te organiseren en meer elektriciteit uit te wisselen met Nederland. De hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck is 92 km lang en overspant 15 gemeenten in de provincie Antwerpen en Limburg.

Tijdens de infomarkt geeft Elia graag meer uitleg over het doel, de timing, de werkzaamheden en de mogelijke hinder van het project. De projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.elia.be/projecten.

Cities for Life – Steden tegen de doodstraf

Op 30 november neemt het stadsbestuur deel aan de actie Cities for Life. Door de Lakenhal te verlichten, geeft de stad een signaal aan de inwoners en de bezoekers van Herentals dat ze de wereldwijde afschaffing van de doodstraf steunt. Cities for Life is een organisatie van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Sinds 2002 hebben meer dan 2.150 steden, waarvan tachtig hoofdsteden, zich aangesloten bij de actie.

Internationale muntenbeurs van Numismatica

Voor de zestiende keer organiseert de Herentalse muntenclub Numismatica de internationale muntenbeurs Coin Event. Op zondag 8 december komen meer dan honderd standhouders uit zeven verschillende landen naar sporthal De Vossenberg (Markgravenstraat 107). Zij zorgen voor een uitgebreid aanbod van munten, biljetten, penningen en medailles. De beurs is open van 8.30 uur tot 15 uur. Van zaterdag 7 december om 23 uur tot zondag 8 december 2019 om 18 uur is het parkeerterrein aan De Vossenberg voorbehouden voor de organisatie. Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.

Herentalse dichters gezocht voor Poëzieweek

Cultuurcentrum ’t Schaliken organiseert enkele activiteiten in het kader van de Poëzieweek. Die vindt plaats van 30 januari tot 5 februari 2020. Wilt u graag deel uitmaken van de Poëzieweek? Schrijf een gedicht met als thema ‘De toekomst is nu!’ en bezorg het voor 1 december 2019 aan cultuurcentrum@herentals.be. Het gedicht mag maximaal een halve A4 lang zijn. De beste gedichten verschijnen in de Stadskrant van februari en op de website van het cultuurcentrum.

Sluit Menu