Nieuwsbrief van de stad Herentals – Week 7

Thema-avond ‘Vind ruimte voor energie’

Op donderdag 20 februari organiseren de GeKoro (Gek op Ruimtelijke Ordening), de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en Kamp C een avond over de ruimtelijke impact van energie. Deze avond begint om 20 uur in de Sint-Janskerk (Populierenlaan). Om 19 uur is er een rondleiding in de kerk. Vanaf 22 uur is iedereen uitgenodigd voor een afsluitend netwerkmoment.

Bent u op zoek naar antwoorden op vragen zoals:

  • Waar de ruimte vinden om aan onze behoefte aan hernieuwbare energie te voldoen?
  • Welke alternatieve oplossingen zijn er?
  • Is er nood aan een warmtenet op stadsniveau en wie gaat dat betalen?
  • Is een energiecoöperatie van en voor inwoners een optie?

Met verschillende specialisten belooft het een boeiende en inspirerende avond te worden waarin er ook ruimte is voor uw inbreng. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.

Paddenoverzetactie aan Lichtaartseweg

Natuurpunt Nete&Aa organiseert elk jaar een paddenoverzet langs de Lichtaartseweg. In de loop van februari ontwaken de padden uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar hun voortplantingspoelen aan Snepkensvijver. Om ervoor te zorgen dat de padden daar veilig geraken, wordt er in de berm een barrière geplaatst die de padden naar ingegraven opvangemmers leidt. De gevangen dieren worden dan door leerlingen van kOsh Campus Scheppersstraat en vrijwilligers van Natuurpunt Nete&Aa naar de overzijde van de weg gedragen. De stad plaats gevarenborden met de afbeelding van een pad langs de weg om automobilisten te waarschuwen. Tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens geldt er een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Sluit Menu