Nieuwsbrief Westerlo 143

Dag en nacht van de jeugdbeweging op vrijdag 18 oktober

Op vrijdag 18 oktober is het dag en nacht van de jeugdbeweging. Heel wat leden
van jeugdbewegingen gaan die dag in uniform naar school of naar het werk. De
jeugdraden van Westerlo, Herselt en Laakdal bieden hen voor schooltijd een
gratis ontbijt aan in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan.
‘s Avonds is er ook nog de Nacht van de jeugdbeweging, dat is een fuif in De
Zoerla.

1 dag niet, nationale actiedag tegen woninginbraken

Op vrijdag 18 oktober is het nationale actiedag tegen woninginbraken. Lokale
Politie Zuiderkempen doet mee aan deze sensibiliseringsactie.
De politie adviseert dat je je woning altijd goed afsluit, ook als je maar even weg
bent. Geef ook steeds de indruk dat er iemand aanwezig is in huis met
bijvoorbeeld een tijdschakelaar voor de verlichting. Post nooit op sociale media
dat je op reis bent! Meld verdachte personen en voertuigen op 101. Installeer de
app 112.be. Je kan ook een beroep doen op de gratis diensten van de
diefstalpreventieadviseur van politie Zuiderkempen. Een afspraak kan je maken
op www.diefstalpreventie.be.
In 2018 waren er 82 woninginbraken in politiezone Zuiderkempen (Herselt,
Hulshout en Westerlo). Het aantal inbraken daalt jaar na jaar. Toch blijft
inbraakpreventie essentieel. Meer info op www.1dagniet.be.

Dorpsvergadering over verkeersveiligheid in centrum Heultje op woensdag 23
oktober

Op woensdag 23 oktober om 20 uur is er in de Merodezaal in Heultjedorp een
dorpsvergadering over veilig verkeer in het centrum van Heultje. Alle
Heultjenaren krijgen daarvoor een uitnodiging in de bus. We presenteren en
bespreken er samen de plannen en studies die de afgelopen maanden gemaakt
zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Kinderclub steunt vzw Canisha tijdens De Warmste Week

De Kinderclub, dat is de buitenschoolse kinderopvang van Westerlo, organiseert deze winter geldinzamelingsacties voor De Warmste Week. Ze doen dat voor vzw Canisha. Dat is een vereniging die assistentiehonden opleidt om mensen met eenbeperking bij te staan in het dagelijkse leven.
De kinderen gaan in de zeven vestigingen van de Kinderclub knutselwerkjes
verkopen, wafels bakken en soep maken. Dat gebeurt onder begeleiding van de
kinderbegeleiders.
Een vrijwilliger van Canisha stelde in juni de werking voor aan de kinderen en de
kinderbegeleiders. De kinderen kregen ook de gelegenheid om te ondervinden
wat een assistentiehond kan doen voor mensen met een beperking. Het bezoek maakte erg veel indruk.

Positief advies voor toegankelijkheidsreglement bos Kamp C in Oosterwijk

Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies gegeven
aan het ontwerp van toegankelijkheidsreglement voor het bos van Kamp C in de Britselaan in Oosterwijk. Zo’n reglement regelt de toegang voor bezoekers in het gebied. Het bos is openbaar. Dat wil zeggen dat voetgangers er altijd in mogen
zolang ze op de wandelpaden blijven. Honden moeten er aan de leiband. Als het
hard waait, blijft men er beter uit. Planten en bomen beschadigen en dieren
verstoren zijn uiteraard verboden.