Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Aanbrengen wegmarkeringen
Het college stelde op 5 maart 2019 een aannemer aan voor het aanbrengen van wegmarkeringen op gemeentewegen. De aanvangsdatum van de werken wordt nu vastgelegd op 15 april 2019. De aannemer moet de opdracht binnen een termijn van 30 werkdagen voltooien.

Herbruikbare luiers
Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 5% van het restafval bestaat uit wegwerpluiers. Per baby betekent dit een luierberg van 500 kilo per jaar of ongeveer 1.400 kilo tijdens de hele luierperiode. Bovendien is de fabricage van wegwerpluiers slecht voor het milieu. Per kind zijn gedurende de luierperiode ongeveer zes bomen, tientallen kilo‘s chemicaliën en heel wat ruwe olie nodig.

Maar er is een alternatief. Naast gewone wegwerpluiers bestaan er wasbare en bijgevolg herbruikbare luiers. Heistse inwoners die deze herbruikbare luiers gebruiken voor hun baby, en daarmee ook de afvalberg beperken, kunnen hiervoor een gemeentelijke premie aanvragen (o.a. via www.heist-op-den-berg.be). De premie bedraagt maximaal100 euro.

Het college keurt in dit kader een aanvraag goed.

Maaien bermen
Het college stelt een onderhoudsfirma aan voor het maaien van de bermen. De meest voordelige, regelmatige bieder krijgt de opdracht toegewezen voor een bedrag van 117.686,86 euro inclusief btw.