Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Erkenning sportverenigingen en scholen
Sportverenigingen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun vereniging. Om subsidies te kunnen aanvragen moet een sportvereniging erkend zijn door het schepencollege.

Er werden 73 aanvragen ingediend die allemaal positief geadviseerd werden door de sportraad en team Sport en Jeugd. Het college erkent de 73 Heistse sportverenigingen.

Ook Heistse secundaire scholen hebben de mogelijkheid om subsidies aan te vragen ter ondersteuning van hun naschools sportaanbod. Zij moeten hiervoor ook erkend zijn door het schepencollege.

Het St.-Lambertusinstituut en het Heilig-Hartcollege dienden een aanvraag in en werden positief geadviseerd door de sportraad en team Sport en Jeugd. Het college erkent de twee Heistse scholen.

Boonmarkt
De afgelopen jaren is er heel wat gebeurd op de site van de Boonmarkt in Hallaar. Eind vorig jaar werd een nieuw skateterrein aangelegd. Na de zomer zal de nieuwbouw van de speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang helemaal klaar zijn.

Het lokale bestuur werkt er ook aan om de krachtlijnen die werden vastgelegd in het masterplan voor de Boonmarkt verder uit te werken. Dit plan maakt van de site een parkgebied dat de focus legt op een verbinding tussen woonzorgcentrum Ten Kerselaere en het chiroterrein van Hallaar. Na de zomer wordt een eerste deel van de padenstructuur aangelegd; deze verbindt de parking van het binnengebied met de toegang van de speelpleinwerking.

Verder zijn er nog enkele studies lopende: zo werd studiebureau Evolta aangesteld om de waterhuishouding in het gebied te onderzoeken. Bureau Van Opstal werkt het ontwerp voor de centrale parking uit.

In de volgende fases van het project zal de site verder vorm krijgen als toegankelijk parkgebied.

Vernieuwen dak fanfarelokaal en kinderopvang
Het college keurt het bestek en de raming goed voor het vernieuwen en isoleren van het platte dak van het fanfarelokaal en de kinderopvang in Booischot. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De offertes moeten ten laatste op 12 juli 2019 om 11.35 uur toekomen bij het lokale bestuur.