Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Aankoop glasbakken
De gemeente voorziet bij elke nieuwe woning een glasbak. Is je glasbak
beschadigd of verdwenen, dan kan je ook bij de gemeente terecht voor een
nieuw exemplaar. Je komt hiervoor langs bij het Onthaal in het gemeentehuis
(Kerkplein 17). De voorraad glasbakken is bijna uitgeput. Daarom beslist het
college om 200 nieuwe glasbakken aan te kopen bij IOK Afvalbeheer voor
een jaarlijkse huurprijs van 400 euro.

Inventarisatie trage wegen Hallaar
Regionaal Landschap Rivierenland beschikt over twee subsidiepakketten van
de provincie Antwerpen voor de inventarisatie van een tragewegenproject. In
Heist-op-den-Berg zijn tot nu toe vier deelgemeenten geïnventariseerd op vlak
van trage wegen, nl. Itegem, Wiekevorst, Booischot en Schriek.

Heist-op-den-Berg heeft de ambitie om in de toekomst een tragenwegenplan
op te maken voor alle deelgemeentes. Daarom beslist het college om nu de trage
wegen in Hallaar te inventariseren. De kostprijs van dit project bedraagt 7.500
euro, waarvan de provincie Antwerpen 5.000 euro subsidieert. De overige 2.500
is ten laste van de gemeente.
Sluit Menu