Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Vergeet de parkeerbon, vergeet niet te doneren
De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag.
Heist-op-den-Berg maakt er al sinds 2010 werk van om een dementievriendelijke gemeente te zijn en heeft een stuurgroep opgericht bestaande uit afgevaardigden van het lokale bestuur, de vier woonzorgcentra, de mutualiteiten en Regionaal expertisecentrum dementie Orion in samenwerking met PGN.
De stuurgroep organiseert geregeld acties en projecten voor personen met dementie en hun mantelzorgers en staat ter beschikking van iedere persoon of organisatie met vragen. Ze stelt nu voor om dementie meer bekend en bespreekbaar te maken bij het grote publiek met de actie ‘Vergeet de parkeerbon, vergeet niet te doneren’.

Op 21 september, Werelddag Dementie, zouden dan tussen 9 en 18 uur de parkeerboetes in Heist-op-den-Berg vervangen worden door de bon ‘vergeet de parkeerbon, vergeet niet te doneren’, waarmee iedere beboete chauffeur gevraagd wordt om een bijdrage te storten aan de Alzheimer Liga.

Het lokale bestuur wil er op een positieve manier aan meewerken om dementie en in het bijzonder Alzheimer beter bekend te maken. Parkeerbeheerder Indigo en de Alzheimer Liga gaven een positief advies. Het college gaat dan ook akkoord met de organisatie van de actie.

Aanvangsdatum inrichtingswerken Boonmarkt
Het college legt de aanvangsdatum van inrichtingswerken op de Boonmarkt (padenstructuur en grondwerken toegangsweg Buitenschoolse Kinderopvang) vast op 9 september 2019. De aannemer moet de werken voltooien binnen een termijn van 20 werkdagen.

Sluit Menu