Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Diftar-toelage
Het lokale bestuur voorziet een toelage van 24 euro voor personen die aan incontinentie lijden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je krijgt de toelage als je een attest van het ziekenfonds, van een dokter of van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) kan voorleggen.

Daarnaast is er een toelage van 12 euro voor personen die meer afval produceren omwille van medische redenen (stomapatiënten, nierdialyse, …). Ook daarvoor heb je een attest van een dokter nodig.

Onthaalouders en minicrèches (max. 15 kinderen) die erkend zijn door Kind en Gezin, krijgen een toelage van 24 euro. Heistse kinderdagverblijven (min. 15 kinderen) die erkend zijn door Kind en Gezin en scholen die ingestapt zijn in het Diftar-systeem krijgen elk 45 euro.

Tot slot is er een toelage van 45 euro voor verenigingen die een eigen lokaal hebben in Heist-op-den-Berg en voor parochiezalen. Ook hier is de voorwaarde dat ze ingestapt zijn in het Diftar-systeem.

In 2019 werden 358 aanvragen aanvaard voor een totaalbedrag van 9.645 euro.

Lokalen Akabe en Gidsen Pijpelheide
Vzw Steun voor Steen (Akabe en Gidsen Pijpelheide) breidt haar lokalen uit met een nieuwbouw van 10 op 23 meter. De uitbreiding wordt aan de bestaande lokalen gebouwd zodat een U-vormig gebouw ontstaat. Voor de nieuwbouw worden dezelfde materialen (steen, ramen, arduin, …) gebruikt als die van het bestaande gebouw zodat beide gebouwen een mooi geheel vormen.

De uitbreiding bestaat uit een lokaal voor materiaalopslag, een polyvalente ruimte, een snoezelruimte en een leidingslokaal.

Vzw Steun voor Steen diende voor deze werken een aanvraag in bij team Sport en Jeugd voor een renteloze lening van maximaal 30.000 euro. Het college gaat hiermee akkoord. De lening moet terugbetaald worden over een termijn van 10 jaar.

Vogeltentoonstelling Wiekevorst
Het college geeft toelating aan De Kardinaal-Wiekevorst om een vogeltentoonstelling te organiseren in zaal ’t Centrum in Wiekevorst. De tentoonstelling vindt plaats van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december 2019.  

De organisatoren moeten zich aan enkele voorwaarden houden: alle tentoongestelde vogels moeten voorzien zijn van een open of gesloten voetring, de tentoonstelling moet onder toezicht van een erkende dierenarts staan en tijdig geregistreerd zijn bij het Voedselagentschap, de dieren moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle,

Sluit Menu