Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Tonnagebeperking straten Itegem
Het college beslist om een tonnagebeperking in te voeren in de Driehoekstraat, de Molenlei en de Rozendaelstraat in Itegem. Deze straten zijn niet geschikt om zwaar verkeer te verwerken. De nodige verkeersborden worden hiervoor geplaatst, telkens nabij de aansluiting met de Bevelsesteenweg.

In de Hooiweg, nabij het kruispunt met de Bevelsesteenweg, geldt ook een tonnagebeperking maar wordt plaatselijke bediening en landbouwverkeer uitzonderlijk toegelaten.

Subsidies sportverenigingen
Heistse sportclubs die onderling samenwerken, kunnen hiervoor subsidies krijgen van het lokale bestuur. De samenwerking moet wel een kwalitatieve of kwantitatieve meerwaarde bieden aan de basiswerking van de betrokken verenigingen.

Vorig jaar werden drie aanvragen ingediend bij team Sport en Jeugd. Ondertussen werd voor elk samenwerkingsverband een verslag opgesteld.

Het keurt de aanvragen goed en verdeelt 7.000 euro onder acht Heistse sportverenigingen.

Sluit Menu