Uit het schepencollege van Heist-op-den-Berg

Subsidies Noord-Zuidorganisaties
Het lokale bestuur biedt ondersteuning aan projecten, organisaties en initiatieven die actief zijn rond Noord-Zuidthema’s. Hiervoor wordt een basistoelage van 2.600 euro voorzien.

Wie daarnaast educatieve of sensibiliserende activiteiten voor de inwoners van Heist-op-den-Berg organiseert, heeft recht op extra subsidies, met een maximum van 1.000 euro.

Oxfam Wereldwinkel Heist-op-den-Berg diende in dit kader een subsidieaanvraag in bij het lokale bestuur. Het college gaat akkoord met de aanvraag en beslist om 3.600 euro toe te kennen aan Oxfam Wereldwinkel Heist-op-den-Berg.

Bosuitbreidingsproject Schriek
In het huidige beleidsplan staat dat Heist zich wil ontwikkelen tot een duurzame gemeente met veel aandacht voor groen. Om dit te realiseren wil het lokale bestuur o.a. de bosindex verhogen. Deze bedraagt slechts 6,75%, wat beduidend lager ligt dan het gemiddelde in de provincie Antwerpen (17,4%).

Er werd een inventaris gemaakt van de gronden die eigendom zijn van het lokale bestuur, die niet verpacht zijn en in aanmerking komen om bebost te worden. De gronden langs de Broekmansstraat in Booischot behoren tot deze categorie. Daarom werd in september 2019 beslist om hier een bosuitbreidingsproject te realiseren.

In de Peyerstraat in Schriek liggen ook twee percelen die in aanmerking komen om te bebossen. Beide percelen zijn eigendom van het lokale bestuur. Het eerste perceel, met een oppervlakte van 59 a 77 ca komt in aanmerking voor bebossing komend plantseizoen. Het andere perceel is momenteel verpacht. Deze percelen zijn reeds omgeven door bos. Door de beschikbare oppervlakte ook te bebossen, kan een groene long gecreëerd worden nabij het centrum van Grootlo, met een totale oppervlakte van ca. 20 ha.

Het college beslist om het beschikbare perceel in Schriek te bebossen en geeft opdracht aan team Openbaar Domein en Milieu om de beplanting in 2020 te realiseren. Ze moeten hierbij rekening houden met het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos over de plant- en boomsoorten. De totale uitgave aan plantgoed bedraagt maximaal 10.000 euro.

Sluit Menu