Vier op rij voor de Molse Schaakclub

Vrijdagavond verraste de Molse Schaakclub (MSC) met een vierde promotie op rij in de “Zilveren Toren” door de tweede plek te behalen in tweede afdeling.  De Zilveren Toren is een belangrijke provinciale interclubcompetitie die jaarlijks gedurende de maanden januari, februari en maart doorgaat en georganiseerd wordt door Schaakliga Antwerpen.

MSC is er sinds 2016, toen nog in vijfde afdeling, met de eerste ploeg ieder jaar opnieuw in geslaagd om te promoveren en zal dus in 2020 voor het eerst in eerste afdeling kunnen aantreden,” zegt Paul Janssen, de trotse voorzitter van de Kempense schaakclub. 

Begin 2018 besliste de club om met een jeugdwerking te starten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.  Immers, op 24 maart laatstleden won de zesjarige Arne Stroobant, één van de jongste clubleden van MSC, het Stapjestoernooi in Mortsel, een prestatie van formaat. 

Op 15 april zal de club in ’t Getouw via de Grabbelpas de inspirerende familiefilm Lang Leve De Koningin vertonen en hoopt hiermee de Molse jeugd warm te maken. Tegelijkertijd worden er dan schaakinitiaties gegeven in Ten Hove, de clublocatie van MSC, waar zij over een overweldigend pallet van faciliteiten kan beschikken.

Schaken biedt enorm veel voordelen voor jong en oud.  Niet alleen presteren kinderen die schaken beter op school, zij leren ook disciplinair omgaan met winst en verlies.  Andere pijlers zijn onder andere kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het onderdrukken van reflexen.  Voor de ouderen is het alom geweten dat denksport iedere vorm van dementering vertraagt of tegenhoudt.

Met zo’n dertig jeugdleden en twintig volwassenen is MSC op koers, maar de club wil meer.  Terwijl de prestaties bij de jeugd en op provinciaal niveau fenomenaal zijn, blijven de resultaten uit op nationaal niveau. En daar wil MSC verandering in brengen vanaf volgend seizoen.  Om dit te kunnen bewerkstelligen is er weliswaar nood aan extra schouders om het clubbestuur te vervoegen.  Het bestuur hoopt dan ook dat er mensen naar voren treden om te helpen in het wekelijkse reilen en zeilen van de club.

De website van MSC – www.molseschaakclub.be – is dankzij webmaster Benny Hooyberghs uitgegroeid tot een toonaangevende en vaak bezochte bron van informatie over alles wat met schaken te maken heeft.  Paul Janssen nodigt dan ook alle geïnteresseerden uit om de website te bezoeken of meer nog, om gewoon eens langs te komen op een MSC clubavond die iedere vrijdag vanaf 20u00 in Lokaal Dienstencentrum Ten Hove lokaal 3 doorgaat.

Sluit Menu