Zorg voor ouderen, jongeren en gehandicapten samenbrengen

Hulshout wil op site Ter Nethe een levendige en aangename omgeving creëren waar mensen graag vertoeven en kinderen graag naar school komen. Om die reden zijn er grote veranderingen gepland voor de indeling van deze site, waar nu het OCMW-gebouw en het woonzorgcentrum staan. De visie is een zorgsite waar zorg voor ouderen, gehandicapten en kinderen samenkomen. We streven naar de uitvoering van de eerste fase in 2025. De grote lijnen zijn uitgetekend, maar het merendeel van de invulling wordt nog onderzocht.


Een nieuw woonzorgcentrum

Na 23 jaar merkten we dat het gebouw begint te lijden en dat de richtlijnen voor woonzorgcentra steeds verstrengen. Bovendien verkregen we 15 voorafgaande vergunningen die we in uitbating mogen brengen. Hierdoor dringt een nieuwbouw zich op. Een mooie gelegenheid om de gehele site nog eens onder de loep te nemen. Het lokaal bestuur heeft inmiddels heel wat gronden vergaard rondom het woonzorgcentrum en onderzoekt hoe hieraan de optimale invulling gegeven kan worden. Uitgangspunt is dat de zorg publiek blijft; een sterke warme lokale zorg, ook voor de meest kwetsbaren. Zoals eerder vermeld, bekijken we de mogelijkheid om hierin samen te werken met Heist-op-den-Berg.

Ook een nieuwe school
In 2015 werd een subsidiedossier ingediend, omdat er dringend geïnvesteerd moet worden in de locatie aan de vestiging Grote Baan. Na het bekijken van verschillende mogelijkheden, werd gewerkt naar het samenbrengen van de vestigingen van de basisscholen in Hulshout op één site die centraal ligt binnen de deelgemeente Hulshout. De school zal niet in één keer gebouwd worden, maar in verschillende fases. Schepen van Onderwijs, Elien Bergmans, legt uit: “Site Ter Nethe is hier de ideale locatie voor. Dit zal qua ruimte en ook qua mobiliteit die het schoolverkeer met zich meebrengt, een zeer werkbare oplossing zijn voor de lange termijn. We willen immers een toegankelijke, maar veilige omgeving voor fietsers en voetgangers.” Daarnaast is er ruime aandacht voor een goede balans tussen bebouwing,  groen en open ruimten. De groene zone zal ingericht worden als park, met een vijver die ook zal instaan voor de waterrecuperatie op de site.

Een mix aan functies en gebouwen
Naast een nieuw woonzorgcentrum van 75 bewoners en een school voor 490 leerlingen, zal er ook een voorziening voor gehandicapten met plaats voor een 45-tal bewoners gebouwd worden, zijn er volkstuintjes aanwezig en een administratief centrum. Schepen van Welzijn, Saskia Luyten, licht toe: We vinden het heel belangrijk om een sfeervolle site te creëren voor jong tot minder jong, met goede zorg en een warm hart voor iedereen. We kiezen voor een mix aan functies die we samen brengen op één site, omdat we hier efficiëntiewinsten en mogelijke samenwerkingsverbanden zien, zowel tussen de functies onderling als met externe partners.”

Voor de ontwikkeling van de ganse site hebben we een langetermijnvisie uitgewerkt met een vlekkenplan waarbij we in verschillende fases te werk zullen gaan. Zo zullen we stap per stap komen tot de nieuwe site Ter Nethe. Aan de hand van een stappenplan zal er gefaseerd gewerkt worden in de komende jaren.

Samenwerking tussen kinderen en ouderen, tussen kinderen en gehandicapten, voldoende groen en volkstuintjes in de nabijheid. Het zijn maar enkele van de mogelijkheden waar we in deze langetermijnvisie naar streven.

Sluit Menu