Zwerfkattenschuilhokken en vrijwilligerswerking

Twaalf schuilhokken
In Heist-op-den-Berg staan sinds kort twaalf schuilhokken voor zwerfkatten opgesteld, twee per deelgemeente. Deze actie kadert in het zwerfkattenbeleid dat het lokale bestuur voert. De hokken zijn afkomstig van het Departement Dierenwelzijn (Vlaamse overheid) die ze kosteloos heeft bedeeld aan geïnteresseerde steden en gemeenten. Met de schuilhokken wil het lokale bestuur voldoen aan de wettelijke verplichting om schuilmogelijkheden voor zwerfkatten te voorzien. Hier kunnen de dieren even op adem komen, bv. na sterilisatie.

Dank aan vrijwilligers
De hokken staan op strategische plaatsen, gebaseerd op de verdeling van de zwerfkattenpopulatie. Om de zwerfkatten op te volgen, is er een nieuwe vrijwilligerswerking in het leven geroepen. Vanuit het lokale bestuur waren reeds drie vrijwilligers aangesteld om hulpbehoevende en oudere zwerfkatten te vangen en te vervoeren. Deze werking wordt uitgebreid met nieuwe vrijwilligers die de zwerfkattenschuilhokken mee gaan monitoren. Dit wil zeggen dat ze gaan kijken of de hokken proper blijven en dat ze niet gevandaliseerd of gestolen worden. Ze kunnen ook nagaan of de hokken effectief bewoond zijn.

Opvang kittens
Met het kittenseizoen in aantocht, is het lokale bestuur op zoek naar inwoners die zich willen engageren als opvanggezin voor kittens. Als opvanggezin zorg je enkele maanden voor de kittens tot ze worden geadopteerd. Zo worden de dieren socialer en groeien ze op tot betere huisgenoten. Bovendien ontlast je de asielen, die sowieso overspoeld worden met kittens. De asielen zorgen wel voor inhoudelijke en logistieke ondersteuning. Wie zich opgeeft als opvanggezin krijgt een infosessie over wat er precies verwacht wordt, en krijgt voedsel, medicatie, speelgoed, … Dit moet je dus zelf niet aankopen. Wie zich wil opgeven als opvanggezin, neemt contact op met team Leefomgeving.

Sluit Menu